Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


του Δημήτρη Σούρδη

Εκτιμώντας ότι ο συνδυασμός "Αντιπροσωπευτικής" και "Άμεσης Δημοκρατίας" είναι σε θέση να συμβάλλει στην πρόοδο του τόπου μας, προωθούμε την εφαρμογή του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού (ή προϋπολογισμού των πολιτών) (Σ.Π.) στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα στους πολίτες, να συμμετέχουν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός (Σ.Π.) είναι το πλέον επιτυχημένο εργαλείο συμμετοχής των πολιτών στα κοινά των Δήμων, που έχει εμφανισθεί τα τελευταία χρόνια. Για την ιστορία ο θεσμός ξεκίνησε από την Βραζιλία και την Νέα Ζηλανδία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και εφαρμόζεται στις διάφορες εκδοχές του και στην Ευρώπη σε πάνω από 80 πόλεις από το 2001. Όπου εφαρμόσθηκε τα αποτελέσματα κρίνονται μόνον ως θετικά.

Ως «Συμμετοχικός» θεωρείται ένας προϋπολογισμός όταν περιέχει διαδικασίες υποβολής κοινών προτάσεων από ομάδες πολιτών και υποχρέωση λογοδοσίας από την Δημοτική Αρχή σχετικά με την υλοποίηση ή μη των προτάσεων αυτών.

Η απλή κοινοποίηση, ή απλά η θέση του προϋπολογισμού σε δημόσια διαβούλευση μέσω του διαδικτύου δεν θεωρείται «Σ.Π.».

Γνωρίζοντας ότι κατά την εισαγωγή του ο «Σ.Π.» δεν θα αφορά παρά σε ένα μικρό σχετικά τμήμα ανελαστικών δαπανών, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την λειτουργία διαδικασιών «άμεσης δημοκρατίας», και από την αυξημένη διαφάνεια και έλεγχο που θα προκύψουν.

Συγκεκριμμένα και σε γενικές γραμμές ως πρακτικά βήματα για την υλοποίηση του Σ.Π. προτείνουμε:

 • Να δημιουργήσει στην Δημοτική Αρχή τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο προϋπολογισμός και τα οικονομικά του Δήμου να είναι εμφανή και κατανοητά σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  Για τους περισσότερους (ακόμη και για τους Δημοτικούς Συμβούλους) ο προϋπολογισμός όπως συντάσσεται και εμφανίζεται σήμερα είναι απλά, απαρίθμηση κωδικών και ευρώ, με μικρές και πολλές φορές ακατανόητες περιγραφές και επεξηγήσεις, με βασικό σκοπό τον τυπικό ισοσκελισμό αριθμών.
  Οι μελέτες και οι τεχνικές προϋποθέσεις, ώστε ο προϋπολογισμός να εμφανίζεται σε μορφή που να επιτρέπει την συμμετοχή των πολιτών υπάρχουν. Εκείνο που λείπει είναι η πολιτική βούληση.
 • Να επαναλειτουργήσει επικαιροποιημένα ο θεσμός των «Συνοικιακών Συμβουλίων» για τους σκοπούς του «Σ.Π.».
  • Σε αυτά μπορεί να επιλεγεί ένας μεγάλος σχετικά αριθμός πολιτών που θα ενημερωθούν από την Δημοτική Αρχή σχετικά με τον προϋπολογισμό. Στην συνέχεια αυτοί θα ενημερώσουν τους υπολοίπους.
  • Επίσης εκεί θα μπορεί κάθε πολίτης να καταθέτει προτάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό, και να συζητά με τους υπολοίπους για την αξία, χρησιμότητα, ανάγκη κάθε πρότασης κλπ. ώστε να καταλήξουν στις προτάσεις που θα υποβληθούν στην Δημοτική Αρχή.
  • Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου επεξεργάζονται και κοστολογούν τις προτάσεις
  • Οι πολίτες αξιολογούν τις προτάσεις σε συνδυασμό με το κόστος τους και τα διαθέσιμα ποσά και ψηφίζουν ποιες προτάσεις θα υποβληθούν
  • Για προτάσεις, που αφορούν αποκλειστικά στις συνοικίες, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και φέρει εκ του νόμου την ευθύνη για την έγκριση του Προϋπολογισμού, δεσμεύεται να εντάξει στον προϋπολογισμό, χωρίς εξαιρέσεις, τις αποφάσεις των πολιτών εφ’ όσον αυτές καλύπτονται από τα αντίστοιχα διαθέσιμα ποσά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια