Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (2) - Η εμπειρία της Πορτογαλίας και εμείς


Που πας ανόητε; Αυτή είναι η ουρά για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα των επιχειρηματιών! (*)


Μια συνεισφορά -από πρόσφατη μελέτη- του Μάνου Ματσαγγάνη 
στη συζήτηση που άνοιξε για το επείγον αλλά και για την δυνατότητα υλοποίησης του ΕΕΕ σήμερα και εν μέσω κρίσης:


(...) 
Το βασικό σενάριο μεταφέρει στα δεδομένα της χώρας μας την εμπειρία της Πορτογαλίας, όπου από το 1996/7 εφαρμόζεται με επιτυχία πρόγραμμα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. 
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού είναι:

* Δικαιούχοι ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος είναι όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα αναφοράς χαμηλότερο από το εγγυημένο ποσό – με την εξαίρεση των νοικοκυριών με αρχηγό φοιτητή ή σπουδαστή, τα οποία αποκλείονται .

* Το εισόδημα αναφοράς είναι ίσο με το 80% των εισοδημάτων των δικαιούχων από εργασία συν το 100% κάθε άλλου εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος αγροτικών νοικοκυριών.

* Ως ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αγροτικών νοικοκυριών θεωρείται το εισόδημα που αντιστοιχεί στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση της κοινωνικής ασφάλισης αγροτών. Με τα δεδομένα της Ελλάδας, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αγροτικών νοικοκυριών ορίζεται ίσο με το θεωρητικό εισόδημα της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, δηλ. €4.686 ετησίως το 2005.

* Το εγγυημένο ποσό για μονομελή νοικοκυριά τίθεται ίσο με την «κοινωνική σύνταξη», η οποία χορηγείται σε ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα που δεν δικαιούνται σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης. Με τα δεδομένα της Ελλάδας, η «κοινωνική σύνταξη» αντιστοιχεί στη σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων, και κατά συνέπεια το εγγυημένο ποσό για ένα άτομο ορίζεται ίσο με €2.554 ετησίως το 2005.

* Το εγγυημένο ποσό για πολυμελή νοικοκυριά υπολογίζεται σύμφωνα με μια πιο «γενναιόδωρη» από ό,τι συνήθως κλίμακα ισοδυναμίας, η οποία προσθέτει 100% της σύνταξης ανασφαλίστων στον δεύτερο ενήλικα, 70% στον τρίτο και κάθε επιπλέον ενήλικα, και 50% σε κάθε παιδί ηλικίας έως 18 ετών (ή, εάν σπουδάζει, έως 25 ετών) . Με άλλα λόγια, το εγγυημένο ποσό για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ορίζεται ίσο με €7.662 ετησίως το 2005.

* Το πρόγραμμα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος συμπληρώνει το εισόδημα των δικαιούχων ώστε αυτό να μην υπολείπεται του εγγυημένου ποσού. Συνεπώς, η χρηματική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ίση με τη διαφορά του εισοδήματος αναφοράς των δικαιούχων από το εγγυημένο ποσό που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό.

Η προσομοίωση του βασικού σεναρίου με το υπόδειγμα φόρων-παροχών EUROMOD έδειξε ότι 6,3% του πληθυσμού θα ήταν δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το 2005. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει σχεδόν με το εύρημα παλαιότερης έρευνας που εκτιμούσε τον αριθμό δικαιούχων σε 6,4% του πληθυσμού το 2000.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό κόστος, αυτό εκτιμάται ότι θα έφτανε σε περίπου €1,8 δις ή 0,92% του ΑΕΠ. Το ποσό αυτό είναι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο, ιδίως σε μια περίοδο μεγάλων ελλειμμάτων και δημοσιονομικής δυσπραγίας. Πάντως, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μπορεί να χρηματοδοτηθεί – τουλάχιστον εν μέρει – με ανακατανομή της τωρινής κοινωνικής δαπάνης, η οποία υπενθυμίζεται ότι ανερχόταν το 2005 σε 24,3% του ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμησή μας για το δημοσιονομικό κόστος του βασικού σεναρίου ως ποσοστό του ΑΕΠ (0,92%) υπερβαίνει τις εκτιμήσεις προηγούμενων ερευνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που αναφέρθηκε προηγουμένως, το κόστος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είχε εκτιμηθεί σε 0,23% του ΑΕΠ το 2000. Άλλη έρευνα είχε υπολογίσει το κόστος ενός προγράμματος με παρόμοια χαρακτηριστικά σε 0,55% του ΑΕΠ το 2003. Τέλος, μια πρόσφατη εργασία εκτίμησε το κόστος αυτό σε 0,45% του ΑΕΠ το 2004.
(...)

(*) γελοιογραφία του 1929 - τα λόγια προσαρμοσμένα στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια