Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Οι βαθιές παθογένειες του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα


Πω, πω... Μόλις τώρα συνειδητοποίησα πόσο Κοινωνικό Κράτος τους λείπει... (*)


Μια παρέμβαση του Κώστα Θεοδωρόπουλου
Παρουσίαση: Αντώνης Σκορδίλης*

"Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, υπήρξε επί δεκαετίες άμεσα συνδεδεμένο με την αδιαφάνεια, την διαφθορά και την διαπλοκή. 
Η μη ορθολογική – ελέω των προαναφερθεισών παθογενειών – διαχείριση των πόρων σε συνδυασμό με την διαχρονική υποχρηματοδότηση, δεν θα μπορούσαν παρά να σημάνουν την πλήρη αναποτελεσματικότητα/αδιέξοδο των δομών του": 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις συμπυκνώνουν το νόημα της παρέμβασης του εξέχοντος στελέχους του κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς Κ. Θεοδωρόπουλου στα περί του μέλλοντος του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Η παρέμβαση αφορά μια συζήτηση κάτι παραπάνω από κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, ως εκ τούτου κρίνουμε επιβεβλημένη την παράθεση των κυριότερων σημείων της.

Επί της συγκυρίας : 
"Πρώτο θύμα της δημοσιονομικής κατάρρευσης και της βαθιάς οικονομικής κρίσης που συγκλονίζει την χώρα μας" επισημαίνει ο Κ. Θεοδωρόπουλος "αποτέλεσαν οι όποιες δομές κοινωνικού κράτους είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες"
Και εστιάζει στο κατ’ αυτόν βαθύτερο γιατί : 
"Το όποιο κοινωνικό κράτος είχε δομηθεί μέχρι τις μέρες μας, ήταν και είναι δυστυχώς άμεσα συνδεδεμένο με τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, άμεσα εξαρτημένο από το σύνδρομο των πελατειακών σχέσεων, αλλά και αιχμάλωτο της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής με το πολιτικό σύστημα. 
Συνεπώς, η αναποτελεσματικότητά του – προϊόν της ανορθολογικής διαχείρισης και της πλημμελούς παράλληλα χρηματοδότησης - ήταν αναπόφευκτη. 
Αν θέλουμε να είμαστε στοχευμένοι στην καταγραφή και αντικειμενικοί στην αξιολόγηση, οφείλουμε ξεκάθαρα να κατανοήσουμε και αποδεχτούμε ότι οι παρεμβάσεις δημιουργίας δομών και υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπήρξαν αποτέλεσμα σχεδιασμού με στόχο την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και των πιο αδύναμων ομάδων της,  αλλά ήταν προϊόν των συγκυριακών κοινωνικών πιέσεων που κάθε φορά εκδηλώνονταν για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων".


Με δεδομένες τις διαχρονικές παθογένειες, η πρόταση του Κ. Θεοδωρόπουλου για το μέλλον του κοινωνικού κράτους στην χώρα μας δεν "επενδύει" στην υπεράσπιση των κεκτημένων του παρελθόντος αλλά σε συνταγές "προοδευτικής ανατροπής", όπως ο ίδιος τις χαρακτηρίζει . 
Όπως με έμφαση τονίζει "υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ο επανασχεδιασμός του κοινωνικού κράτους και των δομών του συνολικά είναι προοδευτικός μονόδρομος".

Πως εννοεί τον επανασχεδιασμό, πως αντιλαμβάνεται τις προϋποθέσεις του ο Κώστας Θεοδωρόπουλος;  Βαδίζει στο δύσκολο και μάλλον ξένο προς την ελληνική αριστερή κουλτούρα, σκεπτικό του ... μονόδρομου της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα τονίζει 
"Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας και ένα σύγχρονο αποκεντρωμένο κοινωνικό κράτος. Μπορεί να διασφαλίσει την δικαιώτερη αναδιανομή του πλούτου και την προστασία των πιο αδύναμων οικονομικά ομάδων της κοινωνίας".

Ο κύριος Θεοδωρόπουλος προτάσσει μιά διαφορετική έννοια, μια διαφορετική εκδοχή της ανάπτυξης από τις μέχρι σήμερα κυρίαρχες. 
Την παραθέτουμε με την επισήμανση ότι το ρεαλιστικόν της εκδοχής του ή όχι είναι βασικό πεδίο της σχετικής συζήτησης που το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. 
Ισχυρίζεται, λοιπόν, το εξέχον στέλεχος της Δ.Α. αλλά και μέλος συνάμα της Κινηματικής Παρέμβασης Αναπήρων Πολιτών : 
"Σε αντίθεση με το νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό και οικονομικό πρόταγμα που θεωρεί τις κοινωνικές δομές ως ένα βαρίδι για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας,  εκτιμώ με βεβαιότητα πως η λειτουργία αποτελεσματικών κοινωνικών δομών μπορεί να είναι μέρος της οικονομικής ανάπτυξης αξιοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο με την παράλληλη κάλυψη υπαρκτών κοινωνικών αναγκών των πολιτών"

Επιχειρώντας να αποδώσει περιεχόμενο και πραγματική/απτή πολιτική ουσία στο σκεπτικό του ο Κ. Θεοδωρόπουλος ορίζει ενδεικτικά τα προαπαιτούμενα της προσανατολισμένης στην κάλυψη θεμελιωδών κοινωνικών αναγκών αναπτυξιακής του προσέγγισης. 
Αναφέρει ως τέτοια (προαπαιτούμενα) τα εξής:

"Την καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, και της κοινωνικής φροντίδας.
Την κοινωνική προστασία με την παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες όπως άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι, μετανάστες και άτομα με αναπηρία.
Την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών με συνδυασμό της απασχόλησης και της καθιέρωσης ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση.
Την σταθερή χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών με την παράλληλη αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους με βάση την αρχή του απαιτούμενου κόστους των υπηρεσιών ως προς το παραγόμενο όφελος που προκύπτει για τους πολίτες."

Το επιστέγασμα της παρέμβασης του στελέχους της Δ.Α. αγγίζει το αναμφίβολα μείζον ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς "από τα πάνω προς τα κάτω" που μοιάζει – δυστυχώς – να έχει εξελιχτεί σε ταμπού για τις αυτοπροσδιοριζόμενες ως αριστερές πολιτικές δυνάμεις, επιτρέποντας στην δεξιά (πράσινη και γαλάζια) σπέκουλα να τρομοκρατεί την κοινωνία ανεμπόδιστη. Τονίζει επ’ αυτού ο Θεοδωρόπουλος : 
"Είναι μείζονος σημασίας ζήτημα, η λειτουργία των κοινωνικών δομών με απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της πλήρους διαφάνειας
Παράλληλα με την αναγκαία θέσπιση προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας σοβαρού θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Οι δομές που είναι εντετελμένες και χρηματοδοτούνται για να παρέχουν κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να λογοδοτούν στους πολίτες, να υπόκεινται σε συνεχή κοινωνικό έλεγχο".

Αν μη τι άλλο, οι σκέψεις και προτάσεις του Κώστα Θεοδωρόπουλου, επιβάλλεται να συζητηθούν και κριθούν επί τη βάσει του ορθολογισμού τους ή όχι, αναφορικά με αυτό το κριτήριο πολλές ενδεχομένως μπορεί να είναι οι ενστάσεις ή οι συμφωνίες. 
Αντεδείκνυται πλήρως η κριτική με επίδοση/απονομή πιστοποιητικών και τεκμηρίων αριστεροφροσύνης. Πιθανή σχετική προσέγγιση αποτελεί ότι πιό αντι-αριστερό, παραπέμπει στα σύγχρονα μεγάλα ταμπού που έχουν εξοβελίσει τις δυνάμεις της ελληνικής αριστεράς στο περιθώριο. 


(*) γελοιογραφία του 1931, τα λόγια λίγο ...προσαρμοσμένα στο ελληνικό σήμερα

23 σχόλια:

 1. Αντί να κάθεστε και να διατυπώνετε τις φοβερές σας προτάσεις για την εξυγείανση του δημοσίου τομέα(τώρα το θύμηθήκατε, μιάς και τόσα χρόνια το παιχνιδάκι του ΠΑΣΟΚ μαζί το παίζατε) καλύτερα κατεβείτε καμιά φορά να μιλήσετε με κανέναν εργάτη στο Πέραμα, με κανέναν οικοδόμο ,με κανέναν μετανάστη,με κανέναν καταπιεσμένο. Αντί να στηρίξετε τους αγώνες των πρωτοβάθμιων και των αυτόνομων σωματείων, αντί αν δείξετε αλληλεγγύη στους διωκόμενους απ'το κράτος, αντί να στηρίξετε έμπρακτα το τελευταίο κομμάτι ψωμί που έχει απομείνει στους καταπιεσμένους δίνετε πατήματα στο κράτος και στο κεφάλαιο για νέες περικοπές. Αν θέλατε να έχετε σωστές πολιτικές προτάσεις ας τις διατυπώνατε τόσα χρόνια που το ΠΑ.ΣΟ.Κ είχε στήσει γλέντι στο δημόσιο. Δεν είναι τυχαίο που συδικαλιστες της δικής σας αριστεράς τα είχανε κάνει πλακάκια με τους πασόκους στο δημόσιο. Τέρμα τα ψέματα. ΑΝ θέλετε να λέγεστε ακόμα αριστερά, τρεχάτε να σώσετε κανέναν εργάτη από εργατικά ατυχήματα(=δολοφονίες των αφεντικών) και μετά κάντε και πολιτική. Πόσο Ροζ αριστερά πιά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλε Thomas, καθόμαστε και διατυπώνουμε προτάσεις, πράγματι.
  Δεν το θυμηθήκαμε τώρα, δεν είμαστε η παραδοσιακή αριστερά που έπαιζε το παιχνιδάκι μαζί με το ΠΑΣΟΚ.
  Είμαστε εργαζόμενοι, δεν χρειάζεται να γνωρίσουμε εργάτες όπως άλλοι ούτε μετανάστες αφού μαζί τους ζούμε και εργαζόμαστε. Είμαστε άνεργοι, χρεοκοπημένοι, άτομα με αναπηρίες, χωρίς άκρες και μέσα στην εξουσία.
  Η δική μας αριστερά δεν είναι θεσμική, είναι στα όνειρά μας, μια ουτοπία που όλο πλησιάζουμε κι όλο χάνεται. Δεν μας απασχολεί καν αν λέγεται αριστερά ή αν έχει ISO. Ούτε έχουμε πρόβλημα με το ροζ - αρκεί να λύνει προβλήματα.

  Σου προτείνω λοιπόν να μην ταυτίζεσαι με τις λέξεις και να μην γενικεύεις - είμαστε μια διαδικτυακή συντροφιά ο καθένας με την ατομικότητά του και δεν μας αρέσει η ισοπέδωση. Κι είμαστε ό,τι είμαστε. Αν μοιράζεις πιστοποιητικά πέρνα από τον Περισσό ή την Κουμουνδούρου να τα βρείτε. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μερικές φορές η ταμπέλα και τα πιστοποιητικά έρχονται από μόνα τους κι όχι στοχευμένα. Αλλά θέλω να μάθω ποιός είναι ο πολιτικός σας στόχος. Επίσης διαβάζοντας την διακύρηξη σας δεν έχω ξεκαθαρίσει τα εξής:
  1] Όταν λέτε δημοκρατική Αριστερά τι εννοείτε; Αστικοδημοκρατική, δηλαδή δημοκρατικοί στα όρια της αστικής νομιμότητας ή απλά επιζητάτε έναν σοσιαλισμό με δημοκρατικό πρόσωπο;
  2]Ο λόγος σας δεν είναι καθόλου ταξικός, ούτε έχετε καμία ταξική απεύθυνση. Στόχος σας ειναι άραγε η ταξική αντεπίθεση ή απλά ο κοινοβουλευτικ΄ςο έλεγχος για μία καλύτερη διαχείρηση του καπιταλισμού; ΑΝ μπορείς απάντησέ μου σε αυτά τα δύο ερωτήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ Θωμά, όπως στα έγραψε ο Γιώργος παραπάνω δεν χρειάζεται να γνωρίσουμε αυτό που ήδη είμαστε και ζούμε. ένας αληθινός επαναστάτης μάχεται για το συγκεκριμένο. Ο Λένιν υποσχέθηκε ψωμί στους εργάτες και γη στους αγρότες. Αυτό το συγκεκριμένο καθορίζει και διαμορφώνει τους κοινωνικούς και ταξικούς χαιρετισμούς. όλα τα άλλα είναι κούφιες αερολογίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ Thomas

  Ρε φίλε δεν ήξερες δε ρώταγες τουλάχιστον?
  Στο blog αυτό προβληματισμοί από Αλτουζέρ και πάνω.
  Μιλάς για Πέραμα και ζώνη στη Κηφισιά και στο Διόνυσο,τι τα πέρασες τα προάστια Παγκράτι- Κολιάτσου?
  Δε κάνεις καμιά ερώτηση "γεωγραφίας" ας πούμε, το Ικόνιο είναι πριν τη "ζώνη" ή μετά?
  Τα παλουκάρια άντε για κανένα "Καράμπαμπα" ή τα γαριδάδικα της Χαραυγής(η Χαραυγή σε ποιό δήμο ανήκει της Ευγένειας,του Καραβά ή της Δραπετσώνας) να ξέρουνε από τη περιοχή.
  Που ζεις? υπάρχει ακόμη "προλεταριάτο"?
  Για ψάξε όλες τους τις αναρτήσεις να βρεις καμιά αναφορά σε εργαζόμενους,ψάξε για καμιά κριτική στο πασοκ,ψάξε για την είδηση του άτυχου Αιγύπτιου που "σκοτώθηκε" σε εργατικό ατύχημα, στο Υπ.Εργασίας.
  Ψιλά γράμματα για τα παλουκάρια.
  Τράβα το βράδι στη Κηφισιά και ρώτα που έχουνε συνάντηση οι "σουρουκλεμέδες" και θα καταλάβεις...
  Κάτσε σε λίγο που θα στη "πέσει" και το ιππικό, εκεί να δεις γέλιο.
  Αυτή είναι η αριστερά στην Ελλάδα,δημοσιουπαλληλίκι,κομματικό παρασιτιλίκι,συνδικαλιστικό νταβατζηλίκι.
  Η Ελλάδα του πασοκ & Σια(ευρωσταλινικοί της ΔΗΜΑΡ)
  ΥΓ Aν έστω κι ένας σου φέρει βιβλιάριο ΙΚΑ ξέρεις.... το υπόλοιπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. «Στα μέσα του 1769 οι ξακουστοί κλέφτες των Αγράφων και του Βάλτου, καθώς και οι αρματωλοί των μερών εκείνων κατεβαίνουν γιομάτοι ενθουσιασμό και πίστη στον αγώνα: ο Σταθάς Γερωδήμος, οι Γριβαίοι, ο Γεώργιος Λαχούρης, ο Παλαμάς, ο Γουλιμής, ο Σισμάνης, ο Λωρής, ο Κομνάς Τράκας, ο Καλπούζος και στην Αττική ο Μητρομάρας.»* Αυτούς προφανώς θα εννοεί ο κυρ Πάγκαλος «αγράμματους χωριάτες» που αποσχίσθηκαν απ' τους Οθωμανούς. «Κοπρίτες» που δεν ήξεραν ότι είναι Ελληνες, τζάμπα κόπηκαν όλοι απ' το τούρκικο μαχαίρι, αυτοί το 1771, με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα κι όλοι διαρκώς επί τέσσερις αιώνες, έτσι για πλάκα, ώσπου να αποχτήσει ο Πάγκαλος χωράφια στο Κορωπί... .............................. *
  *Κάποιο σχόλιο για τον Πάγκαλος αντιπρόεδρο της κυβέρνησης GAP???
  τσίου! τσίου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φίλε Thomas δεν μπορώ να απαντήσω για όλον τον χώρο που αυτοπροδιορίζεται με τους όρους δημοκρατική, οικολογική, μεταρρυθμιστική, ανανεωτική αριστερά. Βλέπεις για τον καθένα αυτές οι λέξεις μπορεί να έχουν λίγο διαφορετικό περιεχόμενο.

  Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι "δημοκρατική" σημαίνει κατ' αρχήν μια απόρριψη της έμμεσης αντιπροσώπευσης, της πυραμιδικής δομής, του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, της αποθέωσης της πειθαρχίας, της οργάνωσης-στρατού. Σημαίνει ενότητα στην υλοποίηση σκοπών κι όχι ενότητα στην σκέψη σώνει και καλά - άρα συναινέσεις σε βασικές μεταρρυθμίσεις της κοινωνίας και ενωτικές πρωτοβουλίες/δράσεις για την υλοποίησή τους.

  Μην ψάχνεις ταξικές αναλύσεις. Μπορεί και να υπάρχουν.
  Εκεί όμως που εμείς συμφωνούμε είναι στα δικαιώματα όσων κερδίζουν την ζωή τους από την εργασία τους κι όχι από την εκμετάλλευση άλλων - και σε αυτό χωρούν και όλοι οι υγιώς επιχειρούντες, καινοτομούντες, παράγοντες, μικροί και μεσαίοι, ακόμα και μεγάλοι αν είναι σαν τον Μπερλιγκουέρ...

  Δεν έχουμε ταξικό μίσος - δικαιοσύνη ζητάμε και ισονομία.

  Τέλος δεν παλεύουμε με τις έννοιες. Δεν ξεχωρίζουμε την μεταρρύθμιση από την επανάσταση, απλά αγωνιζόμαστε να κάμψουμε την αντίσταση του κατεστημένου κερδίζοντας την συναίνεση και την συμμετοχή των πολλών - φυσικά δεν πρόκειται να κάνουμε οτιδήποτε "γι αυτούς χωρίς αυτούς" ως αυτόκλητη "πρωτοπορία" σίγουρη εκ θεού για τις απόψεις της. Δεν έχουμε απαντήσεις για όλα - πιο πολλές ερωτήσεις και αμφιβολίες μάλλον.

  "Διαχείριση του καπιταλισμού"; Οι αριστερές/οικολογικές μεταρρυθμίσεις υπερβαίνουν τις αντοχές του, το γνωρίζουμε:
  τώρα θα ανατραπεί ή θα μεταλλαχτεί, θα αλλάξει ή θα καταρρεύσει δεν ξέρω - θα σε γελάσω.
  Δεν είμαστε προφήτες - σκοπός μας είναι "το συγκεκριμένο" με όραμα την σοσιαλιστική ουτοπία μιας κοινωνίας συλλογικής δημοκρατικής διεύθυνσης και πνευματικής εγρήγορσης, μιας κοινωνίας συμμετοχής και αυτοδιαχείρισης - αλλά τον δρόμο τον μαθαίνεις βαδίζοντάς τον όχι μαντεύοντάς τον: τόσες και τόσες θεωρητικές συλλήψεις κατέληξαν στην Κούβα ή την Β.Κορέα, την Αλβανία ή την Ρουμανία. Αστο καλύτερα: βαδίζοντας βλέπεις και τον δρόμο σιγά σιγά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @ ΖΩΝΗ (!),
  η απαξίωση είναι το ψωμί σου
  - όσα ψευδώνυμα κι αν αλλάξεις η εμπάθεια δεν κρύβεται ξέρεις.
  Δυσκολεύεσαι με τον διάλογο ή θέλεις να σώσεις τον Thomas από τις κακές συναναστροφές;
  Νομίζω ότι μπορεί και μόνος του...

  Όσο για την συνάντηση στην Κηφισιά καλοδεχούμενος αν γνωρίζεις έστω και έναν μας προσωπικά. Δεν είμαστε σέχτα - απλά δεν θέλουμε παπαράτσι..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φαντάσου τώρα να είσαι ΠΑΣΟΚ (μπρρρ...) -και με το συμπάθιο, καθ' ότι σε πολλούς εξ υμών που είσθε ΠΑΣΟΚ ή ΔΗΜΑΡ, φαντάζομαι λοιπόν να ήμουν ΠΑΣΟΚ ή ΔΗΜΑΡ και η αναπόδραστος ανάγκη να με είχαν οδηγήσει να προσκυνήσω προς διορισμόν τους αρμόδιους πρασινοφρουρούς. Φαντάζομαι επιπροσθέτως, να ήμουν και μουχρίτσα (της αριστερής καμαρίλας και της ανανέωσης Ωχ,Ωχ), όπερ όχι λόγω ανάγκης, αλλά ένεκεν λιγούρας, βουλιμίας και λαμογιάς να είχα προσπέσει ασπαζόμενος κατουρημένες ποδιές(να στηρίξω ας πούμε) το κακλανιαναμείνεις ή το έτερον χαμίνιον μουχτάρις (ή το σώβρακο του Πάγκαλου) επίσης προς διορισμόν - ει μάλιστα δυνατόν, και οικογενειακώς...ή και κομματικώς για να εξασφαλίσεω την "κοινοβουλευτικα μη νομιμοποιημένη" απο το εκλογικό σώμα, Υπόσταση!

  Αν λοιπόν τούτων ούτως δοθέντων με αποκαλούσε ο Πάγκαλος «κοπρίτη», θα στενοχωριόμουν; Μάλλον όχι! Φοβάται ο λουσμένος στο σκατό τον οχετό; Οχι. Όμως

  όλοι οι υπόλοιποι, ΠΑΣΟΚ ή όχι, που δεν έχουμε χρηματίσει πελάτες, ραγιάδες και σμπίροι, στενοχωριόμαστε όταν ο Πάγκαλος βρίζει «κοπρίτες» τα θύματά του.

  Προσέτι: όταν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίζει όσους αιχμαλώτισε, εκμαύλισε και σκύλευσε, τους βρίζει το ίδιο και ο Πρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιωργάκης. Αλλοιώς, τον απολύει - ο Γιωργάκης τον Πάγκαλο! Με το στόμα του Πάγκαλου βρίζει ο Παπανδρέου...
  Τα καταλαβαίνει άραγε όλα αυτά η παρεούλα του νεποτιστή Φώτη,που "φρόντισε" ως καθαρόαιμος πασοκοέλλην να "εκθέσει" και να εκτεθεί με την θυγατέρα του, προς "μεταβίβαση" του δικού του εκλογικού "μαντριού" ούτως ώστε να της διασαφαλίσει το εκλογικό βιοποριστικό της μέλλον? ή του για πολλοστή φορά ¨φτυσμένου" απο το κοινωνικό σώμα Μαργαρίτη,που ούτε δ.σύμβουλος δεν καταφέρνει να εκλεγεί.

  Είστε σε αδυναμία να αντιληφθείτε το πρόβλημα! και με το ζόρι πάτε να το χωρέσετε σε ευρά(ζειν)!!! 'ομως αυτό είναι ζήτημα Αξιοπρέπειας, δηαδή "Εύ Ζείν*, που εσείς δυστυχώς δεν είχατε και δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσετε!!!
  (ναυπηγοεπισκευαστική)Ζώνη Περάματος!

  *Αριστοτέλης πολιτικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ο Πάγκαλος έχει δίκιο.
  Μουχρίτσα είναι η άμωμος αριστερά, που ανέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια, το κοπρί(ζειν).
  Η αρχή έγινε με τις συντάξεις για την Εθνική Αντίσταση, που απέδειξε, ότι όλοι οι Ελληνες, γεννημένοι και αγέννητοι, είχαν βγεί στο βουνό.
  Οταν αποδεχόμασταν το "όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά", που πέρνωνταν φυσικά από τους αδύναμους της Ζώνης Περάματος.
  Μαζί τα φάγαμε, όχι επειδή όντως τα φάγαμε μαζί, αλλά όσοι δεν τα φάγαμε, απλώς δεν είχαμε βρεί ακόμη το "κονέ" για να το κάνουμε, τα δε κόμματα της αριστεράς, ποτέ δεν διαγράψανε κάποιον που τα είχε φάει και αυτός αλλά ήταν σύντροφός μας.
  Δεν ξέρω τι λέει η ΔΗΜΑΡ, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι καθαροί και δεν έχω αποδείξεις για τους υπόλοιπους, δεν θα με κάνει να αποδεχτώ, ότι δεν τα φάγαμε μαζί όλοι, όπως λέει ο Φώτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και επειδή υπάρχουν πολλά ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του Πάγκαλου δεν είναι ΠΑΣΟΚ.
  ΠΑΣΟΚ είστε οι υπόλοιποι που το παίζεται τάχα μου αντιπασόκοι και αυτό φάνηκε και στις πρόσφατες εκλογές με τα αντιμνημόνια , αλλά και στις συντεχνίες με τις συμμαχίες σας.
  Ο Πάγκαλος απλά είναι με εκείνη την μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ που διαχειρίζεται την πολιτική του μνημονίου, που κάνει δηλαδή την βρώμικη δουλειά που όλοι θέλουν να γίνει, αρκεί να μην ενοχλεί τους ίδιους.
  Φαντάζομαι σύντομα θα τους διώξετε και θα ξανακάνετε τις παλιές γνωστές μαλακίες της "Αριστεράς της Φλυαρίας", μαζί με τον Αντωνάκη, που θα μας χροκοπήσουν τελεσίδικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @ Κωστής 2.12
  Προφανώς εσύ θα είσαι "κάποιος" απο το "ιππικό".
  Κατ αρχήν χρόνια πολλά και καλά.
  Στο "ψητό" τώρα,και στις "απόψεις" σου.{...Μαζί τα φάγαμε, όχι επειδή όντως τα φάγαμε μαζί, αλλά όσοι δεν τα φάγαμε, απλώς δεν είχαμε βρεί ακόμη το "κονέ" για να το κάνουμε, τα δε κόμματα της αριστεράς, ποτέ δεν διαγράψανε κάποιον που τα είχε φάει και αυτός αλλά ήταν σύντροφός μας...}
  Ποιός σου είπε να "τσουβαλιάζεις" όλο το κόσμο στο δικό σου "μπόι"??
  Εκτός αν είσαι απο εκείνες τις κατα φαντασίαν "ιερές αγελάδες" που νομίζουν?!, οτι έχουν δικαίωμα λόγου, επι ανθρώπων,θεορώντας όλους "υπηκόους" ή "ξενιστές" του δικού σου χαβαλέ, κουβέντα να γίνετιαι.
  Μεγάλε η ουρά για το συσίτιο δε μας αφορούσε ούτε μας αφορά όλους.
  Οσο και να σου φαίνεται παράξενο στο κρατικοδίαιτο στενό-κομματικό σύστημα του μυαλού σου, δεν συμμετέχουμε όλοι.
  Ενσημο στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει για δείγμα και άσε τις "φιλοσοφίες"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ούτε ξέρεις κάν τι είναι το ένσημο.
  Και τις φιλοσοφίες, δεν τις αφήνω.
  Αλλού αυτές τις λαικίστικες "αριστερές αερολογίες" και το μπόι μου είναι απολύτως γνωστό και επώνυμο, αντίθετα με το δικό σου που κρύβεται από την ανωνυμία.
  Εγώ που τα γράφω αυτά, έχω όλο το μπόι του κόσμου και δεν φοβάμαι, ότι κάποιος έχει να μου προσάψει κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @ Kωστής 2.18
  {...Μετά τη νίκη του το 2007, τα μεγάλα και άνομα συμφέροντα τυλίχτηκαν γύρω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να σκοτώσουν το προοδευτικό του πρόγραμμα και τους ανθρώπους που δεν ήλεγχαν στο περιβάλλον του. Και εκείνος δεν αντιστάθηκε. Ήδη στις αρχές του 2009, ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να μην στηριχτεί στο βασικό επιτελείο της αρχικής περιόδου που θήτευσε ο ίδιος στο υπουργείο Εξωτερικών, τότε που αναβάπτισε το πολιτικό του όνομα. Αντίθετα, επέλεξε να επιστρέψει στο επιτελείο που είχε στα όχι και πολύ πετυχημένα χρόνια της θητείας του στο υπουργείο Παιδείας, καθώς και σε όσους συνδέθηκαν μαζί του στο υπουργείο Εξωτερικών, όταν πλέον είχε ήδη πάρει βηματισιά εθνικού ηγέτη. Αυτό σήμαινε ότι δεν θα στηριζόταν σε όλο το επιτελείο που συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη του το 2007-2008, αλλά και σε εκείνους που οδήγησαν τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές ήττες του 2006 και 2007. Για πρώτη φορά στην ιστορία των κομμάτων, όσο γνωρίζω, ένας ηγέτης διαλύει το επιτελείο με το οποίο αναδείχτηκε ως σημαντικός πολιτικός –αυτό της αρχικής περιόδου στο υπουργείο Εξωτερικών–, καθώς και το επιτελείο με το οποίο νίκησε στα δύσκολα (2007), ενώ επέλεξε να κυβερνήσει με εκείνα τα επιτελεία που ευθύνονται για σειρά από ήττες...} Ν.Κοτζιάς 05-01-2011

  Ποιός τον "πιστεύει" ποιά αυτό το τύπο ? πόσα όνόματα θέλεις να προσθέσουμε απο κάτω..Μπίστηδες,Ανδρουλάκηδες,Δαμανάκισσες,Τσουκάτηδες...??? Κωστης!!!
  Να βάλουμε και το δικό σου λοιπόν, τόσο μαζόχα είσαι αδελφέ μου και σου αρέσει το φτύσιμο?
  Τράβα στο Πέραμα και κράτησε ένα πλακάτ που να γράφει είμαι πασοκ και θα καταλάβεις...
  Λιγουράκο για τη λέξη ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ έγραψα, δεν έγραψα για ευρώπουλα.

  ΕΥ ΖΕΙΝ* ,παράλληλους διαλόγους,ιδιαίτερα με πασοκομουχρίτσες ,βλάπτουν σοβαρά τον αέρα μου!!!!

  * Αριστοτέλης μπλά,μπλά, μπλά μη σε κουράζουμε κι όλας.
  Πάντως για κάνα "διφραγκάκι" έλα απο τα Ταμπούρια στο Πειραιά, να σου δίνουμε το κατι τις που έχεις ανάγκη,μικρούλι ζητιανόπουλο της "σκέψης' και της "ανανέωσης". Η μεταμοντέρνα ξεφτίλα σου, δεν αφορά ανθρώπους, αλλά τα γουρουνάκια άτομα του "αφέντικού" σου ξέρεις εσύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ερώτηση ο "πελεκάνος" σε ποιό ένσημο ήτανε???
  Αντε να χαθείς ρε Παγκαλοκοπρίτη.
  Μιλάς και για μπόι όλου του κόσμου Ναπολέο μασκαρά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε.
  Νομίζεις ότι πολιτική είναι να βάζεις ταμπέλες και να καθαρίζεις.
  Εχω άλλη άποψη.
  Δεν υποστηρίζω κανέναν, αλλά δεν πολεμάω και κανέναν με ψέματα.
  Το τί έκανε ή δεν έκανε ο Παπανδρέου με τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ, δεν με ενδιαφέρει.
  Τις απόψεις μου τις γράφω πάντα επώνυμα και κυρίως χωρίς υπαινιγμούς. Καθαρά.
  Ο Πάγκαλος λοιπόν έχει δίκιο, ότι και να μου λές τώρα εσύ.
  Εχει δίκιο σ'αυτά που λέει, όχι σ'αυτά που έκανε ή κάνει και αυτός και η κυβέρνησή του.
  Αν συμφωνούσα, σ'αυτά που κάνει θα ήμουν στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα ήμουν στην Δημοκρατική Αριστερά.
  Ούτε θα μείνω στην Δημοκρατική Αριστερά, αν εκτιμήσω ότι αυτά που λέει και κάνει δεν υπηρετούν κάτι χρήσιμο για την κοινωνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @ Kωστής
  Οκ! Διαφωνώ βεβαίως με την αποψη σου περί Πάγαλου,και βέβαια δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
  Χρόνια πολλά Κωστή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Και ξέρεις γιατί συμφωνώ με τον Πάγκαλο;
  Επειδή επιτέλους με καθυστέρηση 30 χρόνων, συμφωνεί ο Πάγκαλος μαζί μου.
  Την περίμενα αυτήν την μέρα, ότι θάρθει κάποτε και ήρθε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αυτό που με τρελαίνει, είναι που "διαφωνείται" όλοι εσείς που 20 χρόνια τώρα, μιλάτε για τον δικομματισμό, που μετέτρεψε την χώρα ακριβώς σ'αυτό που ομολογεί πλέον ο Πάγκαλος, μόνο και μόνο επειδή τολμάει και το λέει αυτός.
  Αν βέβαια έβγαινε και έλεγε ακριβώς αυτά που λέτε, λυπάμαι, αλλά πάλι θα διαφωνούσατε.
  Αυτό δεν είναι αριστερά, είναι αρρώστια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @ Kωστής
  βρε Κωστή μη "τρελένεσαι", δε "συμφωνεί" ο Πάγκαλος μαζί σου,και δεν νομίζω να είσαι Παγκαλος.
  Τον Πάγκαλο και το σκυλολόι τους, ναι όπως στο γράφω,τους "βολεύει" ως ύστατη προσπάθεια συντήρησης τους να "υιοθετήσουν" τέτοιες απόψεις.
  Το ΠΑΣΟΚ και ο Πάγκαλος και ο Γιώργος
  απο τα 30 χρόνια που λές "κυβερνούν" με αυτό τον τρόπο και με τις "ευλογίες" βεβαίως της αριστερας τα 25!!! πάει πολύ σε ολες και όλους αυτούς να "παριστάνουν" τους τιμητές.
  Δεν είναι δα και τόσο μακρυά τα γεγονότα της κόρης του,και τα πιο πρόσφατα της γυναίκας του.
  Για την αριστερα που συζητάμε πάνω απ όλα,θέλουμε και ήθος* αριστερο απο τα πρόσωπα που θα τη στελεχώνουν,δε νομίζω λοιπόν οτι οι όποιες πασοκοπαγκάλειες μεταμορφώσεις έχουν θέση στο διάλογο!!!

  *Η ηθική ταυτότητα της Αριστεράς,χθές,σήμερα.
  Θ.Βακαλιός

  ΥΓ Μήπως γνωρίζεις ποιόν ήθελε το συγκεκριμένο πασοκ(που θάθελες να εμπιστεύεσαι)?? να βάλλει "καπέλλο" στο δήμο,και προς "τιμή" του ο Καμίνης αρνήθηκε,μη βιαστείς ν απαντήσεις,απλά ψάξτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @ Κωστής
  Απο τις 9.26 τρέχει μια ερώτηση.
  Προφανώς το διαδύκτιο δεν σου "παρέχει" την πληροφορία, όπως και το κοπροβασίλειο του Pagalos & Co (Δημ ΑΡ) και άλλοι κολλητοί σου "ντιντήδες"( σου κάνω και πάσες για να πείς καμιά μ..,εξυπνάδα περί δεξιάς)που δεν "δούλεψαν" ποτέ απλά νομίζουν οτι ακόμη θα συνεχίζουν να μας "δουλεύουν".
  Αντε πές μας απο τι αντικαταστάθηκε ο "πελεκάνος" όχι αύριο όμως.
  Είχες ρε "κοπρίτη" ποτέ σου βιβλιάριο ενσήμων??
  Γκαζοτενεκέ!
  Το κοπρίτης επειδή ασπάζεσαι τον εγγονό του δικτάτορα για κανένα άλλο λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Οδυσσέας Ελύτης – Όπου και να σας βρίσκει το Κακό…

  …Τα σταυροδρόμια που ήξερα έγιναν αδιέξοδα!
  Σελδζούκοι ροπαλοφόροι καραδοκούν
  Χαγάνοι ορνεοκέφαλοι βυσσοδομούν
  σκυλοκοίτες και νεκρόσιτοι κ’ ερεβομανείς
  κοπροκρατούν το μέλλον!

  Όπου και να σας βρίσκει το Κακό, αδελφοί,
  όπου και να θολώνει ο νους σας,
  μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό
  και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παδιαμάντη!
  Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέμμα
  θ’ αναπάυσει το πρόσωπο του μαρτυρίου
  μετο λίγο βάμμα του γλαυκού στα χείλη…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. @ Προς "αφελείς" και επικίνδυνους της "αριστεράς" και της ανοησίας...
  Διμερείς σχέσεις Ελλάδας Γαλλίας και μια κορυφαία δήλωση!

  Ποιες είναι οι διμερείς σχέσεις μας με τη Γαλλία; Μα φυσικά τα όπλα που πρέπει να αγοράσουμε από τους Γάλλους (και φυσικά από τους Γερμανούς). Μας δανείζουν, μας οδηγούν στην χρεοκοπία, μας ξαναβάζουν στη λογική του νέου δανείου από το 2013 και παράλληλα μας πουλάνε και τα όπλα τους. Προφανώς, λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου δέχθηκε πιέσεις για να αγοράσει η Ελλάδα όπλα από το γαλλικό πανέρι. Πριν ένα χρόνο που είχε ξαναπάει στο Παρίσι επιβεβαίωσε την αγορά 4+2 φρεγατών τύπου Φρεμ που κοστίζουν πάνω από 3 δισ. ευρώ. Προφανώς στις νέες συναντήσεις του έκλεισε οριστικά τοdeal και ποιος ξέρει τι άλλο, αεροπλάνα ή άλλα όπλα.

  Οι αριθμοί λένε όλη την αλήθεια: Η Ελλάδα είναι 5η στον κόσμο σε αγορές όπλων και αγοράζει πάνω από τον μισό οπλισμό της από την Γαλλία και την Γερμανία

  Μέσα σε 35 χρόνια η Ελλάδα αγόρασε από τη Γαλλία όπλα αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων σε σταθερές τιμές του 1990. Φαντάζεστε στις σημερινές τιμές τι σημαίνει αυτό.

  Η Ελλάδα την ίδια περίοδο αγόρασε μόνο από ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, όπλα αξίας 24 δισ. δολαρίων σε σταθερές τιμές 1990. Ολόκληρο το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας εκείνη τη χρονιά ήταν της τάξης των 70 δισ. δολαρίων. Δηλαδή τα 24 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του ετήσιου ΑΕΠ. Με ενσωματωμένο τον πληθωρισμό, συναλλαγματικές ισοτιμίες και τόκους, το ποσό σήμερα θα ξεπερνούσε τα 300 δισ. ευρώ.

  Κατά τα άλλα, Παπανδρέου και Φιγιόν μίλησαν περί ανέμων και υδάτων. Για οικονομική διακυβέρνηση, για πράσινη ανάπτυξη, για υποδομές, συγκοινωνίες, έργα κ.λπ.

  «Οι σχέσεις μας είναι άριστες», είπε ο κ. Παπανδρέου. «Η Γαλλία μας έχει στηρίξει στην ΕΕ για τη δημιουργία του μηχανισμού που ήταν βασική επιλογή για να πάρουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να κάνουμε τις αλλαγές και να γίνουμε και εμείς βιώσιμοι, ανταγωνιστικοί και με ευημερία».

  Η έκπληξη πάντως ήρθε από τον Γάλλο υπουργό Βιομηχανίας, Ερικ Μπεσόν ο οποίος χαρακτήρισε τον Γ. Παπανδρέου διάδοχο της Μέρκελ και του Μπλερ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια