Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Αφού τα νούμερα βγαίνουν, γιατί οι εμμονές της τρόικας;

Οι ιδεολογικές εμμονές ποτέ δεν ωφέλησαν, κανέναν... η συμφιλίωση με την πραγματικότητα, ναι!
"Το µόνο βέβαιο στην τρέχουσα περίοδο είναι ότι η κάθε καθυστέρηση στην ανακοίνωση της συµφωνίας µε την Τρόικα για τα όποια νέα µέτρα από το 2013, στην ολοκλήρωση της Έκθεσης της Τρόικας για την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος και στην αποκατάσταση συνθηκών ικανοποιητικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας θέτουν ουσιαστικά εµπόδια στην ανάκαµψη της οικονοµίας που είναι σήµερα το κύριο ζητούµενο. " 
Η έκθεση των οικονομολόγων της Alpha Bank, για άλλη μια φορά, τινάζει στον αέρα τις ιδεολογικές εμμονές της τρόικας...

Διαβάστε την:

"Η αποκατάσταση συνθηκών για την έγκαιρη ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας απαιτεί την άµεση λήξη των ατέλειωτων διαβουλεύσεων για τη λήψη των µέτρων ύψους € 11,5 δισ που θεωρούνται αναγκαία για την υλοποίηση των Προϋπολογισµώντου 2013 και του 2014, όπως συµφωνήθηκε µε την Τρόικα τον Φεβρ.΄12. 
 Η ελληνική κυβέρνηση αναµένεται σύντοµα να προχωρήσει και στη λήψη και την νοµοθέτηση αυτών των µέτρων, παρά το ότιη υλοποίηση του Π2012 δείχνει τώρα καθαρά ότι τα µέτρα που απαιτούνται για τη δηµιουργία των αναγκαίων πρωτογενών πλεονασµάτων της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) το 2013 και το 2014 µπορεί να είναι ίσως λιγότερα από εκείνα που στηρίζονται στις εξαιρετικά απαισιόδοξες εκτιµήσεις της Τρόικας. 
Ειδικότερα, η Τρόικα εκτιµούσε τον Φεβρουάριο του 2012 ότι τα έσοδα της ΓΚ το 2012 δεν θα υπερβούν τα € 86 δις και ότι θα είναι µειωµένα κατά -2,4% έναντι του 2011. Αυτό θα συνέβαινε, σύµφωνα µετην Τρόικα, παρά τα εξαιρετικά επώδυνα και ευρείας βάσης µέτρα αύξησης των εσόδων που ελήφθησαν κατά το τρέχον έτος και παρά τις προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης για σταδιακή µείωση της φοροδιαφυγής. 
 Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του επικαιροποιηµένου προϋπολογισµού του 2012 (Π2012) στο 7µηνο Ιαν.-Ιούλ. 2012 δείχνουν ότι η Τρόικα έχει υποεκτιµήσει σηµαντικά τα έσοδα της ΓΚ το 2012. 
Τα έσοδα αυτά ήταν αυξηµένα κατά 0,6% στο 7µηνο.'12 και αναµένεται να σηµειώσουν αύξηση κατά 1,5% το 2012 ως σύνολο. Αν συµβεί αυτό, τότε τα έσοδα θα ανέλθουν στα € 89 δισ το 2012, δηλαδή θα είναι κατά € 3,0 δισ υψηλότερα από τις εκτιµήσεις του επικαιροποιηµένου Π2012. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις πρωτογενείς δαπάνες της ΓΚ. Η Τρόικα προέβλεπε τον Φεβρουάριο του 2012 µείωσή τους κατά -5,1% το 2012. Ωστόσο, η πτώση τους στο 7µηνο.'12 διαµορφώθηκε στο -8,1% και αναµένεται να διαµορφωθεί στο -7,0% το 2012 ως σύνολο.
Εποµένως, το 2013 θα ξεκινήσει µε πρόσθετους πόρους ύψους € 6,0 δισ ...έναντι των εκτιµήσεων της Τρόικα τον Φεβρουάριο του 2012. Επιπλέον, το 2013 θα εισπραχθούν σηµαντικά έσοδα από µέτρα που ελήφθησαν το 2012 και, επίσης, το 2013 και το 2014 θα είναι το έτη ωρίµανσης σηµαντικών µέτρων κατά της φοροδιαφυγής που έχουν ληφθεί από τηνελληνική κυβέρνηση. Το µόνο που αποµένει είναι η δροµολόγηση µέτρων ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας από το 2ο 6µηνο του 2012 (που θα διευκολυνθεί σηµαντικά από την έγκαιρη ολοκλήρωσητης επικείµενης Έκθεσης της Τρόικα και την καταβολήτης δόσης των € 31,5 δισ) για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του Π2013 ως έχει προγραµµατισθεί.
Επιπλέον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή µετά το 2013 θα στηριχθεί κυρίως στην ανάκαµψη της οικονοµίας και στην καλύτερη απόδοση των µέτρωνπου έχουν ήδη ληφθεί και στη σηµαντική µείωση της φοροδιαφυγής και λιγότερο στη λήψη νέων µέτρων αύξησης των εσόδων και περαιτέρω περικοπής των δαπανών. 

Οι ανωτέρω εκτιµήσεις ενισχύονται µετά και την ανακοίνωση στοιχείων Αυγούστου 2012 για τηνεκτέλεση του Π2012. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Τακτικού ΠροϋπολογισµούΙαν.-Αυγ.΄12, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν µείωση µόνο -0,2% σε σχέση µε πέρυσι, έχοντας όµως αυξηθεί κατά +24,2% τον Αύγ.΄12, έναντι στόχου αύξησης κατά +2,6% για όλο το έτος, και οι πρωτογενείς δαπάνες µείωση -9,7% σε σχέση µε πέρυσι, έναντι στόχου µείωσης -7,5% για όλο το έτος. 
Συνολικά, το πρωτογενές έλλειµµα του Τακτικού Προϋπολογισµού ανήλθε σε € 1,14 δις την περίοδο Ιαν.-Αύγ.΄12 έναντι στόχου πρωτογενούς ελλείµµατος € 2,4 δις για την ίδια περίοδο και έναντι πρωτογενούς ελλείµµατος € 4,5 δις το 8µηνο πέρυσι. Εποµένως, η δηµοσιονοµική προσαρµογή από την πλευρά των καθαρών εσόδων και δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισµού είναι καλύτερη του αναµενοµένου και η προοπτική επίτευξης των στόχων για όλο το έτος παραµένει ισχυρή. 
 Ωστόσο, όλα αυτά θυσιάζονται στο βωµό µιας άγονης αντιπαράθεσης που δεν έχει πλέον κανένα νόηµα. Ο µόνος λόγος που επιβάλλεται η λήψη µέτρων € 11,5 δις είναι για να αποκατασταθεί η τρωθείσα αξιοπιστία της Ελλάδος διεθνώς και για να δηµιουργηθεί δηµοσιονοµικό απόθεµα ασφαλείας έτσι ώστε ηµετάβαση σε βιώσιµο πρωτογενές πλεόνασµα να µην τίθεται υπό αµφισβήτηση. 

 Σήµερα, όµως, είναι φανερό ότι τα µέτρα αυτά πιθανότατα θα µπορούσαν να µετριασθούν. 
Εκτός και εάν η οικονοµία οδηγηθεί σε νέα κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ και το 2013 και το 2014, που δεν είναι απίθανο εάν συνεχισθούν οι καθυστερήσεις στην λήψη µέτρων αποκατάστασηςτης αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας. 
 Το µόνο βέβαιο στην τρέχουσα περίοδο είναι ότι η κάθε καθυστέρηση στην ανακοίνωση της συµφωνίας µε την Τρόικα για τα όποια νέα µέτρα από το 2013, στην ολοκλήρωση της Έκθεσης της Τρόικας για την πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος και στην αποκατάσταση συνθηκών ικανοποιητικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας θέτουν ουσιαστικά εµπόδια στην ανάκαµψη της οικονοµίας που είναι σήµερα το κύριο ζητούµενο. 
Επιπλέον, θέτουν εµπόδια στην ίδια τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και στην υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, το οποίο ήδη προωθείται δυναµικά από την νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕ∆. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση από την πλευρά της θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για τηνεξασφάλιση της συνέχισης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε ταυτόχρονη ανάκαµψη της οικονοµίας. 
 Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση θαπρέπει να εγκαταλείψει την ζηµιογόνο πολιτική του τύπου "δεν θα απολυθεί κανείς στο δηµόσιο τοµέα". Αν δεν απολυθεί κανείς τότε θα µειωθούν οι µισθοί τωνεργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα τόσο πολύ που πολλοί εργαζόµενοι θα τον εγκαταλείψουν µόνοι τους.
Η διαφορά θα είναι ότι, ενώ στην πρώτη περίπτωση θα απολυθούν όσοι είναι υπεράριθµοι, στη δεύτερη περίπτωση θα φύγουν οι καλύτεροι. Αυτοί που έτσι κι αλλιώς είναι σε θέση να βρουν εργασία τόσο στον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 
 Η Ελλάδα έχει πετύχει και µε το παραπάνω τη δηµοσιονοµική προσαρµογή που απαιτείται και θα έχει πρωτογενές πλεόνασµα στη ΓΚ ήδη από το 2012, παρά την µεγάλη ύφεση στην οποία έχει περιπέσει η ελληνική οικονοµία. 
 Παρ΄ όλα αυτά, η Τρόικα συνεχίζει να αµφισβητεί, σε µεγάλο βαθµό ανεδαφικά, την απόδοση των µέτρων που έχει εξειδικεύσει η κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω κωλυσιεργία µε την συνεχή προβολή απαιτήσεων για λήψη νέων µέτρων
Η πολιτική αυτή συµβάλλει στην επιµήκυνση της ύφεσης στην ελληνική οικονοµία και είναι άκρως επικίνδυνη, και εν πολλοίς αντίθετη µε τα συµφέροντα ακόµη και αυτών των ίδιων των δανειστών της χώρας. 
Η ελληνική οικονοµία δενείναι δυνατό πλέον να κρατείται όµηρος των πολιτικών επιδιώξεων κανενός. 
 Εάν η Τρόικα επιµένει να αρνείται την αποτελεσµατικότητα των µέτρων ή την ανάγκη ηπιότερης δηµοσιονοµικής προσαρµογής, είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει αυτό που υπαγορεύει το εθνικό συµφέρον, δεδοµένωντων ισορροπιών που διαµορφώνονται. 
∆ιότι στην ζωή, δεν υπάρχει δεν µπορώ. Μόνον δεν θέλω."1 σχόλιο:

  1. Γιατί:

    1) πολλές φορές τα νούμερα έχουν διαψευστεί και άρα επιλέγουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση.

    2) Δεν μπορεί να επιβιώσει οικονομία με άτυπη στάση πληρωμών και φορολογία στο 90%. Για αυτό λογικά στα επόμενα χρόνια οι φόροι θα μειωθούν και το κράτος θα γίνει συνεπές στις πληρωμές του. Άρα και τα φαινομενικά περισσευούμενα δις θα μειωθούν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια