Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Να γιατί ζητάμε επιμήκυνση...

Γιατί ακόμη δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι ΔΥ, από που πληρώνονται, για τι ακριβώς πληρώνονται κι αν δηλώνουν τα εισοδήματά τους από το Δημόσιο ή αν δικαιολογείται η περιουσία τους από την μισθοδοσία τους - περίπου δηλαδή δεν γνωρίζουμε τίποτα... 
Απίστευτο; Τόσο μελάνι έχει χυθεί για το αν το ελληνικό κράτος είναι μεγάλο ή μικρό κι ακόμα δεν υπάρχουν έγκυρα νούμερα... 
Θα μου πείτε, μέχρι προχθές πληρώναμε από 70.000 έως 150.000 μαϊμού συνταξιούχους! Που να ξέρουμε τι να περικόψουμε, πόσοι είναι υπεράριθμοι, τι ισοδύναμα προκύπτουν από τέτοιες εξοικονομήσεις που είναι άπειρες. 
Και απορεί κανείς τι συζητάμε με την τρόικα, αφού απλά δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα. Γι αυτό και τελικά κόβουμε οριζόντια από όλους, ζώντες και τεθνεώτες, δικαίους και αδίκους, υψηλόμισθους και χαμηλόμισθους - η μόνη δυνατή πολιτική για το χρεοκοπημένο μας σύστημα λέγεται "σχέδιο προκρούστης" ή "κι όποιον πάρει ο χάρος". 
Μάλλον λοιπόν η Μέρκελ έρχεται να δει με τα ίδια της τα μάτια αυτό το κράτος της Μέσης Ανατολής που κατάφερε δεκαετίες να υποδύεται την "δυτική δημοκρατία". 
Έξω λοιπόν η Μέρκελ και οι απογραφείς του Δημοσίου! Κάτω τα χέρια από το Βυζάντιο! Free Φωτόπουλος! (ΑΣ)
από το ΒΗΜΑ
Ελεγχος και πόθεν έσχες σε όσους αμείβονται από το Δημόσιο
Τι προβλέπει η απόφαση των υπουργών Στουρνάρα - Μανιτάκη
Από τη νέα απογραφή και τη διασταύρωση στοιχείων δεν εξαιρούνται οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και οι συνεργάτες των βουλευτών.
Ευρεία επιχείρηση διασταύρωσης στοιχείων ώστε να εντοπιστεί ο ακριβής αριθμός των αμειβόμενων από το Δημόσιο φυσικών προσώπων και κυρίως εκείνων οι οποίοι αποφεύγουν να δηλώσουν τα εν λόγω εισοδήματα, ξεκινά η κυβέρνηση όπως προκύπτει από κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνη Μανιτάκη.

Σύμφωνα με την απόφαση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα πρέπει να απογραφούν οι εξής κατηγορίες φυσικών προσώπων που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο:
-Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι υφυπουργοί, καθώς και οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς.
- Το προσωπικό της Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες των Βουλευτών.
-Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
-Τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό των φορέων αλλά λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Με βάση την ίδια απόφαση ως το τέλος του έτους θα πρέπει ακόμη να απογραφούν:
-Τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με πάσης φύσεως αμοιβή και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α).
Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα εν λόγω πρόσωπα είναι:

Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονομα Πατέρα, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φορέας Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης, Συνολικός Χρόνος Υπηρεσίας, Μισθολογικά Στοιχεία.
Με την ίδια απόφαση ...
καλείται η Ενιαία Αρχή Πληρωμής να πραγματοποιήσει «διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαιτέρως δε με το μητρώο φορολογουμένων TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά ενδεικτικά και με μητρώα ασφαλιστικών φορέων) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης»
"Κατά τη διάρκεια της διασταύρωσης", καταλήγει η απόφαση, "όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το μητρώο φορολογουμένων ΤΑΧΙS, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να επικαιροποιηθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία, είτε της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Μισθοδοτικής Κατάστασης, είτε του μητρώου φορολογουμένων TAXIS. Όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή έχουν ελλιπή στοιχεία, θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να ενημερώνουν με τη σειρά τους, τους πιστοποιημένους προϊσταμένους μονάδων Διοικητικού Προσωπικού για την απογραφή του αμειβόμενου ή την συμπλήρωση των στοιχείων του".

Για τους αμειβόμενους από το Δημόσιο που δεν θα απογραφούν θα υπάρξει διακοπή στην καταβολή των αποδοχών τους.

4 σχόλια:

 1. Ελληνες,

  Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των.

  Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου.

  Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ’ όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ’ όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι’ ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών.

  Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν του χειμώνος του 1941.


  Ελληνες,

  Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων.

  Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν.

  Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943.

  Ιωάννης Δ. Ράλλης

  (πρωθυπουργός της δωσίλογης κυβέρνησης των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων από τις 7 Απριλίου του 1943 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 1944)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Γιατί ακόμη δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι ΔΥ"
  Δεν ξέρεις είτε γιατί είσαι άσχετος είτε γιατί είσαι βαλτός. Να σε βοηθήσω http://apografi.yap.gov.gr/apografi/default.asp
  Η ιστοσελίδα λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό. Το μυαλό σου δεν ξέρω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου cornelsen... Ξέρω ότι το παίρνεις προσωπικά αλλά κάνεις λάθος. Όταν γίνει η αληθινή απογραφή (γιατί η προηγούμενη έγινε χωρίς διασταυρώσεις, ειδικά φορολογικών δηλώσεων και περιουσίας) θα δούμε τι θα δούμε. Να πέσει και ο μύθος ότι οι ΔΥ δεν έχουν να αποκρύψουν τίποτα στις δηλώσεις τους. Τότε, τα ξαναλέμε - δεν χρειάζεται να νευριάζεις :)

   Διαγραφή
  2. Εγώ δεν έγραψα ότι οι ΔΥ αποκρύπτουν ή δεν αποκρύπτουν εισοδήματα. Ούτε αν είναι κλέφτες ούτε αν έχουν χτίσει παράνομη αποθήκη ούτε αν ξενοπηδούν. Ο καθένας έχει την ατομική του ευθύνη -είτε είναι τραπεζίτης είτε ναυτεργάτης είτε ΔΥ- για ότι κάνει στην ζωή του. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό που γράφω εγώ (ότι οι ΔΥ έχουν απογραφεί και δεν είναι πολλοί -όπως λένε οι παπαγάλοι έναντι αδράς αμοιβής*) με αυτό που γράφεις εσύ.
   Τώρα δεν μιλάς για 1 ή 1,5 εκατ. ΔΥ -όπως μάς έλεγες παλιά- αλλά η καινούργια προπαγάνδα γίνεται στην βάση... απόκρυψης εισοδήματος. Και μάλιστα με απλή ΥΠΟΘΕΣΗ. Η όλη κριτική σου λοιπόν στηρίζεται στο ότι οι ΔΥ ΙΣΩΣ δεν δηλώνουν το εισόδημά τους. Ακόμη κι αν ισχύει αυτό σε κάποιο ποσοστό -διόλου απίθανο σε αυτήν την κ..χώρα που ζούμε- τι αποδεικνύει; Ότι το κράτος είναι μεγάλο;

   * ... στο Unfollow που κυκλοφορεί πως «τη διετία της κρίσης και του µνηµονίου η οικογένεια (ατοµικό εισόδηµα και εταιρεία) Πρετεντέρη δήλωσε κάτι παραπάνω από 700.000 ευρώ, ο Μανώλης Καψής 250.000 ευρώ, ο Νίκος Στραβελάκης 430.000 ευρώ, ο Παύλος Τσίµας 410.000 ευρώ και η Όλγα Τρέµη 480.000 ευρώ». Το Unfollow επισημαίνει πως «Το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο εργάζονται οφείλει εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ σε τραπεζικά δάνεια. Και οι τράπεζες, τις οποίες ετοιµαζόµαστε να αναχρηµατοδοτήσουµε τη στιγµή που η λιτότητα µας σφίγγει ολοένα και περισσότερο, εξακολουθούν να χορηγούν δάνεια στο MEGA».
   http://www.e-magazino.gr/apopseis/deite-ti-misthous-pairnoun-oi-parousiastes-tou-kentrikou-deltiou-eidiseon-tou-mega.html

   Διαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU