Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Η Επίσημη Δήλωση του Eurogroup για την Κύπρο

έργο του Κύπριου καλλιτέχνη Ν. Χαραλαμπίδη (από το art noise Η Κύπρος, η νέα Ύβρις και ο Ευαγγελισμός του Νίκου Χαραλαμπίδη)
Η Επίσημη Δήλωση του Eurogroup για την Κύπρο*

Η Ευρωομάδα έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις κυπριακές αρχές σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, καθώς και των τριών θεσμικών οργάνων. Η Ευρωομάδα υποστηρίζει πλήρως τον κυπριακό λαό σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος για να αποκαταστήσει την βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών κατά τα επόμενα χρόνια.

Το Eurogroup χαιρετίζει τα σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζονται στο παράρτημα. Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα, την διασφάλιση όλων των καταθέσεων κάτω από 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια αποφασιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών του οικονομικού τομέα. Θα υπάρξει κατάλληλη συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τον εγχώριο τραπεζικό τομέα να φθάνει το μέσο όρο της ΕΕ μέχρι το 2018. Επιπλέον, οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ...

εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.

Το Eurogroup χαιρετίζει τους Όρους Αναφοράς για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με τη συμμετοχή Moneyval παράλληλα με μια ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία διεθνώς πιστοποιημένης, και διαβεβαίωσε ότι η έναρξη του ελέγχου είναι προ των πυλών. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την εφαρμογή του πλαισίου, τα προβλήματα θα διορθώνονται βάσει των όρων του προγράμματος.

Το Eurogroup χαιρετίζει περαιτέρω τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να λάβουν περαιτέρω μέτρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αύξηση της παρακράτησης φόρου επί των εισοδημάτων από κεφάλαιο και του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Η Ευρωομάδα προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή.

Η Ευρωομάδα υποστηρίζει την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για τα ελληνικά υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών, η οποία προστατεύει τη σταθερότητα τόσο στο ελληνικό όσο και στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Το Eurogroup ζητά από τις κυπριακές αρχές και την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ να ολοκληρώσουν το μνημόνιο σε επίπεδο προσωπικού στις αρχές Απριλίου.

Το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αντισταθμίσουν πιθανά μεμονωμένα θύματα των δόλιων πρακτικών, σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες, εκτός του προγράμματος.

Το Eurogroup σημειώνει την απόφαση των αρχών για την καθιέρωση διοικητικών μέτρων, κατάλληλων ενόψει της παρούσας μοναδικής και εξαιρετικής κατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου για να καταστεί δυνατή η ταχεία επαναλειτουργία των τραπεζών. Το Eurogroup υπογραμμίζει ότι τα διοικητικά μέτρα θα είναι προσωρινά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις, και θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο όσον αφορά την έκταση και τη διάρκεια, σύμφωνα με τη συνθήκη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup επιβεβαιώνει εκ νέου, όπως αναφέρθηκε ήδη από τις 16 Μαρτίου, ότι - κατ΄ αρχήν - η οικονομική βοήθεια προς την Κύπρο είναι θα είναι επαρκής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της με την παροχή οικονομικής βοήθειας ποσού ύψους έως 10 δισ.. Η Ευρωομάδα θα επικροτούσε μια συμβολή από το ΔΝΤ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Μαζί με τις αποφάσεις που έλαβε η Κύπρος, αυτό οδηγεί σε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που θα επιτρέψει στο δημόσιο χρέος της Κύπρου να παραμείνει σε μια βιώσιμη πορεία.

Το Eurogroup αναμένει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα είναι σε θέση να εγκρίνει επισήμως την πρόταση για μια οικονομική συμφωνία στήριξης από την τρίτη εβδομάδα του Απρίλη του 2013 ως αντικειμένου της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών.**(μτφ από τα αγγλικά του Γ.Παπασπυρόπουλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU