Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

ΕΡΤ - ΝΕΡΙΤ: Το πανηγύρι της διαφθοράς συνεχίζεται

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ, ΤΥΦΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Η MARGARET THATCHER...

του Ιωάννη Ληξουριώτη*

Α. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΠΕΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ … ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ" (ΝΕΡΙΤ ΑΕ)


ΑΡΘΡΟ 2:
«Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών […]».
«Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας».
«Η ΝΕΡΙΤ-ΑΕ παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή».


ΑΡΘΡΟ 4:
«Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση νέων τηλεοπτικών, διαδικτυακών ιστοτόπων και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την κατάργηση υφισταμένων. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του νέου σταθμού και ιστοτόπου, η εμβέλειά τους και οι ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν καταστατικό».

ΣΧΟΛΙΟ : ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΡΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

Β. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ … ΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΡΙΤ ΑΕ

ΑΡΘΡΟ 6:
«Πόροι της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι:
α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας. […]»

ΣΧΟΛΙΟ: ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ

Γ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΤ (ΝΕΡΙΤ) … ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ …

ΑΡΘΡΟ 9:
«Το ΔΣ αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και από τέσσερα (4) μέλη […]. Δύο (2) το πολύ μέλη του ΔΣ μπορούν αν έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ».

ΣΧΟΛΙΟ : ΔΥΟ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Δ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΜΙΣΘΟΙ … ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 15:
«Η ΝΕΡΙΤ- Α.Ε. προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία […]
Κατ’ εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται πάντοτε με τη σύμβαση».

ΣΧΟΛΙΟ: ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
*ο Ιωάννης Ληξουριώτης είναι καθηγητής εργατικού δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια