Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΓΙΑΤΙ; (#Θυσίες ζωών για μια αδιέξοδη πολιτική - και με την βούλα Κομισιόν/Στουρνάρα)

του Γιάννη Καλαϊτζή
Δυο αποκαλυπτικά άρθρα από το capital.gr:

Κομισιόν: Έκρηξη φοροδιαφυγής και φτώχειας στην Ελλάδα

της Δήμητρας Καδδά
Το 2013 στα κρατικά ταμεία έφτασε μόνο το 36,7% του ΦΠΑ έναντι του 50,8% το 2002 και του 46,2% των δυνητικών εσόδων το 2008, καθώς, μεταξύ άλλων παραγόντων, η φοροδιαφυγή αυξήθηκε εν μέσω κρίσης. Στην παραπάνω εκτίμηση προβαίνει η Κομισιόν στην αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων του ΥΠΟΙΚ που είχε παρουσιάσει το Capital.gr.

Στην ίδια έκθεση η Επιτροπή παραδέχεται το πολύ βαρύ τίμημα της κρίσης: Χάθηκαν 37,4 δισ. ευρώ από το εισόδημα των νοικοκυριών την περίοδο 2009-2012 και το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 749.000 ο αριθμός των φτωχών Ελλήνων στα 3.795.000 ανατρέποντας κάθε στόχο για πραγματική και κοινωνική σύγκλιση έως το 2020.

Μάλιστα, όπως το ίδιο το ΥΠΟΙΚ παραδεχόταν στην ετήσια έκθεσή του το πρόβλημα συνεχίζεται έως σήμερα με τον αριθμό των «φτωχών» να έχει ξεπεράσει τα 4 εκατ., απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες μετρήσεις…. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων εστάλη από το ΥΠΟΙΚ στην Διεύθυνση Οικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν με βάση ετήσια υποχρέωση που έχουν όλα τα κράτη και ακολουθεί η αξιολόγηση του κοινοτικού οργάνου. Και το ΥΠΟΙΚ, αφού αναλύει διεξοδικά «την εντυπωσιακή προσαρμογή» των τελευταίων 4 ετών, παραδέχεται ότι «συνοδεύτηκε από σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος».

Το κόστος αναλύεται διεξοδικά στα παραρτήματα της έκθεσης της Κομισιόν. Πέραν από την τεράστια έκρηξη φοροδιαφυγής και τη φτώχεια, ειδική μνεία γίνεται στην καθίζηση των δαπανών για νέες τεχνολογίες και στη συνεχή έλλειψη ρευστότητας. Επίσης καταγράφεται μεταξύ άλλων:
- Πτώση απασχόλησης από το 66,5% το 2008 στο 53,2% το 2013
- Μείωση μισθών κατά 16,1% σε 4 χρόνια που οδήγησε σε αύξηση παραγωγικότητας κατά 10,9%


Η έκθεση κάνει εκτενή αναφορά στη συνολική πρόοδο στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, σημειώνοντας ότι «απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διατηρηθεί η δυναμική».

Πρώτος κίνδυνος τα κατεστημένα συμφέροντα

«Οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί, ιδίως σε σχέση με την επιμονή στην αντιμετώπιση των κατεστημένων συμφερόντων» επισημαίνεται. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η πλήρης συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους και η πλήρης εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στους τομείς των προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) των αγορών, της δημόσιας διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς θα μπορούσε σαφώς να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά και να στηρίξει την ανάκαμψη των επενδύσεων.

Αντίθετα, η αναβολή ή η ελλιπής εφαρμογή τους θα μπορούσε να διαιωνίσει ένα βαρίδι για την οικονομία, γεγονός που θα καθιστά δύσκολο να επιτευχθεί μια ουσιαστική βελτίωση στην απασχόληση και στην αύξηση της παραγωγικότητας, και ως εκ τούτου, σε μια σταθερή μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ.

ΥΠΟΙΚ: Το μνημόνιο "θηλιά" στις επενδύσεις


της Δήμητρας Καδδά

Την ανεπάρκεια χρηματοδότησης προς τις νέες τεχνολογίες που ...
αναδεικνύονται σε κορυφαίο στόχο επενδύσεων έως το 2020, λόγω των περικοπών του μνημονίου, αναδεικνύει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που εστάλη από το ΥΠΟΙΚ στην Κομισιόν. Γίνεται λόγος για έλλειψη κονδυλίων λόγω των μέτρων του μνημονίου, αλλά και της περικοπής του εθνικού σκέλους των δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), για μετανάστευση των ερευνητών λόγω κρίσης (διαρροή έμψυχου δυναμικού), αλλά και για πολλά εμπόδια στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό τομέα.

Στην ίδια έκθεση, που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο του Σαββάτου, αναδεικνύεται και το πολύ βαρύ τίμημα που πλήρωσε και θα συνεχίσει να πληρώνει η κοινωνία. Καταγράφεται αύξηση των φτωχών κατά 750.000 άτομα μόνο έως το 2011 που συνεχίζεται ακόμη και «πρόκειται να συνεχιστεί» και στο μέλλον, παρά την ανάκαμψη που ξεκινά από φέτος.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014 (The 2014 National Reforms Programme) που εστάλη από το ΥΠΟΙΚ στην Διεύθυνση Οικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν, αναλύεται διεξοδικά «η εντυπωσιακή προσαρμογή» των τελευταίων 4 ετών. Μόνο που, όπως αναφέρεται, «συνοδεύτηκε από σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος». Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για τις προοπτικές της οικονομίας τα επόμενα χρόνια αλλά και οι στόχοι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με επενδύσεις, αγορές, ασφαλιστικό, εργασιακό και δημόσιο.

Δοκιμαστική περίοδος στο δημόσιο

Ειδικό κεφάλαιο για το δημόσιο αναφέρει ότι «η δοκιμαστική περίοδος δύο ετών για το νέο προσωπικό θα εφαρμοστεί αυστηρά». Αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων στο τέλος του πρώτου έτους και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χορήγηση καθεστώτος μονιμότητας.

Στην 88σέλιδη έκθεση δίδεται ειδική σημασία στις νέες τεχνολογίες ως μοχλός ανάπτυξης έως το 2020. Ωστόσο αναφέρονται και οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που υπάρχουν στον σχεδιασμό.

Ο στόχος περί αύξησης του προσωπικού που ασχολείται με νέες τεχνολογίες και έρευνα προσκρούει στην «απαγόρευση των προσλήψεων στην περικοπή των μισθών και των λειτουργικών δαπανών στα δημόσια ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια» που περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο. Προσκρούει όμως και στην «συρρίκνωση του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ η οποία δεν επιτρέπει την εφαρμογή από τη ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας άλλων μέτρων πολιτικής», εκτός από αυτά του νέου ΕΣΠΑ.

Έτσι, αναφέρεται, παραμένει η πρόκληση «για την εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την προσέλκυση νέων επιστημόνων» στον τομέα έρευνας…

Ανάλογη είναι η εικόνα στην ανάγκη κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται, προκλήσεις δημιουργεί η περαιτέρω συνέχιση της ύφεσης και μια ενδεχόμενη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ενώ προβληματική είναι και η τραπεζική χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες παρεμβάσεων σε δημόσια κτίρια. Για τις αλλαγές στην στήριξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αντίδραση των υφιστάμενων φορέων.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι η βασική πρόκληση για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και για την επέκταση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά. Αλλά και στο νέο πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης αναφέρεται ότι πέρα από την ανάγκη να μην επαναληφθεί ο κατακερματισμός, υπάρχει και «πιθανή αποτυχία να εξασφαλιστούν επαρκείς εθνικοί πόροι κάτι που μπορεί να απειλήσει την επίτευξη του στόχου» περί αύξησης της δαπάνης για έρευνα στο 1,21% του ΑΕΠ το 2020.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια