Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Κείμενο προτάσεων: "Ελλάδα: Ο δρόμος προς τα εμπρός"


"Aκόμη και ένα σημαντικό κούρεμα δεν πρόκειται να λύσει από μόνο του τα προβλήματα της Ελλάδας. Δίνει μόνο μιαν ανάσα, και τη δυνατότητα ανάκαμψης. Όπως και στις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, η αναδιάρθρωση του χρέους (το «κούρεμα») θα φέρει αποτέλεσμα μόνο αν συδυαστεί με έναν ουσιαστικό λειτουργικό μετασχηματισμό. Η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις επιθετικά, αλλιώς θα καταρρεύσει. Και κάτι τέτοιο θα συνεπάγοταν βαρύ τίμημα για τους Έλληνες και θα ωθούσε την Ευρώπη σε ανεξέλεγκτη ύφεση, ιδίως σε περίπτωση διάλυσης της νομισματικής ένωσης". 

Τα παραπάνω είναι ένα απόσπασμα από το κειμένο προτάσεων των Μ. Ιακωβίδη (Sir Donald Gordon Chair, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, London Business School), Δ. Βαγιανού (London School of Economics and Political Science), Richard Portes (Καθηγητής Οικονομικών London Business School Πρόεδρος, CEPR) μετά την συνάντηση στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2011 στο London Business School με θέμα την ελληνική κρίση. Στην συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της πολιτικής και της οικονομίας, από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στην γνώση του αντικειμένου της αναδιάρθρωσης (κουρέματος) από κάθε δυνατή σκοπιά.
Ως γνωστόν, όπως και με τις απόφάσεις της 21/7 που πήγαν "άπατες", κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί και την επιτυχία των νέων (27/10), ιδιαίτερα την ώρα που όλα είναι ανοιχτά μέχρι τον Ιούνιο, όσον αφορά την συμμετοχή των ομολογιούχων στο πρόγραμμα, αλλά και σε σωρεία λεπτομερειών με μεγάλη σημασία που θα διευκρινιστούν προσεχώς.
Μαζί λοιπόν με την απαραίτητη λαϊκή νομιμοποίηση του προγράμματος με συνεννόηση (;), δημοψήφισμα ή εκλογές και δημιουργία πολυκομματικής κυβέρνησης διαχείρισης της κρίσης, αναδύεται μπροστά μας το ερώτημα της ενεργητικής ελληνικής συμμετοχής για την θετική διασφάλισή του με υλοποίηση επιθετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μέχρι τώρα, η ελληνική συμβολή περιορίστηκε στις "μαγκιές" Βενιζέλου με την τρόϊκα μετά την κατάρρευση κάθε δημόσιου εισπρακτικού ή άλλου μηχανισμού μετά την 21/7 και όσα δυσοίωνα και φορομπηχτικά μέτρα ακολούθησαν. 
Σήμερα, η αντικατάσταση της καταστροφικής διαχείρισης της σημερινής κυβέρνησης με άλλη, είναι βασική προϋπόθεση ανάκαμψης αλλά με σαφείς και ρηξικέλευθες προτάσεις για υλοποίηση. Κι εδώ είναι πολύτιμες ως συμβολή στο διάλογο, οι προτάσεις που ακολουθούν.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ*
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ελλάδα βρίσκεται στη κόψη του ξυραφιού, αντιμέτωπη με μια αδύναμη δημόσια διοίκηση, φιλόδοξους στόχους για μείωση του ελλείματος και συρρίκνωση των μακροοικονομικών μεγεθών. Θεωρούμε ότι μια δέσμη νέων προτεραιοτήτων για την Τρόικα, την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμεση αντιμετώπιση της κρίση και την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, με τα ακόλουθα:
 • Προτείνουμε τη δημιουργία ανεξάρτητων αρχών με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, που θα αξιολογούνται με βάση δείκτες παραγωγικότητας (Βασικούς Δείκτες Απόδοσης, ΒΔΑ). Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: Αρχή Βεβαίωσης και Είσπραξης Φόρων, η Αρχή Μεταρρυθμίσεων, η Αρχή Δημόσιας Υγείας και η Αρχή Πάταξης της Διαφθοράς. Οι ανεξάρτητες αρχές θα λογοδοτούν στη Βουλή των Ελλήνων και θα ενημερώνουν τους δανειστές και την κυβέρνηση.
 • Ταυτόχρονα οι δανειστές και η Ελλάδα θα επικεντρωθούν στον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης, με ευρεία χρήση νέων ψηφιακών υποδομών, και στην ενσωμάτωση των ΒΔΑ στη διαδικασία κατανομής των πόρων εντός της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να προβλεφθεί η απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων που εμφανίζουν μειωμένη απόδοση. Για να βελτιωθούν οι οργανωτικές ικανότητες και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης, προτείνουμε την άμεση δημιουργία θέσεων Μόνιμων Υφυπουργών.
 • Η φοροδιαφυγή όπως και η μη καταβολή τελωνειακών δασμών πρέπει να αντιμετωπιστεί με δραστικά μέτρα. Οι υφιστάμενες δομές δεν είναι λειτουργικές, πρέπει να καταργηθούν οι ΔΟΥ και να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ευέλικτες προμήθειες μέσω διαδικτύου, η αναδιάρθρωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και οι συμβάσεις απασχόλησης με κριτήριο την απόδοση, είναι επίσης απαραίτητες. 
 • Οι μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την λογοδοσία και την διαφάνεια, καίτοι αναγκαίες, δεν είναι ικανές συνθήκες, καθώς ακυρώνονται εκ των πραγμάτων στο στάδιο της υλοποίησης. Οι εξαγγελίες για ηλεκτρονικές προμήθειες και συστήματα περικοπής των δαπανών στη δημόσια υγεία δεν έχουν ακόμη αποδώσει καρπούς. Για τον λόγο αυτόν προτείνουμε η εκταμίευση των δανείων της Τρόικας να έχει ως προϋπόθεση την υλοποίηση των συγκεκριμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
 • Η εστίαση σε λειτουργικά μέτρα θα συμβάλει στην αποδοχή και υποστήριξη του προγράμματος μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κοινωνία που σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρότατες δυσκολίες. Η δημιουργία αισθήματος κοινωνικής ηθικής και δικαιοσύνης έχει πρωταρχική σημασία, ιδίως εν όψει του ταραχώδους πολιτικού κλίματος και του εμπρηστικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Η απόσυρση κυβερνητικών παροχών σε συγκεκριμένες ομάδες και συντεχνίες (π.χ. η αδικαιολόγητη ετήσια επιδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια του δημοσίου υπέρ του ταμείου συντάξεων της ΔΕΗ) θα βοηθήσει στην εδραίωση αξιοπιστίας και θα στείλει μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 • Οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, όχι απλώς στην αύξηση των εσόδων του δημοσίου. Προτείνουμε τη συντηρητική χρήση μόχλευσης. Αυτό θα επιτύχει την ορθότερη (και σταδιακότερη) πώληση επιχειρήσεων η ακινήτων, αλλά και την άμεση αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Επίσης, όσο ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς τις χρήσεις γης και τους τίτλους ιδιοκτησίας και όσο προστίθενται επί πλέον στοιχεία ενεργητικού και επιχειρήσεις, τόσο θα αυξάνεται η δυνατότητα ανάληψης χρέους (με εξασφαλίσεις επί στοιχείων του ενεργητικού) από το ταμείο αποκρατικοποιήσεων. Το ταμείο θα μπορούσε έτσι να επιτύχει εξωτερική χρηματοδότηση νωρίτερα από ότι θα το επέτρεπαν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στην ελληνική κυβέρνηση. Το ταμείο αποκρατικοποιήσεων πρέπει να ενισχυθεί για να είναι σε θέσει να αυξήσει την αξία του ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιό του. 
 • Σε περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης του χρέους θα απαιτηθεί ανακεφαλαιοδότηση των τραπεζών. Ως εκ τούτου, κύριο μέλημά μας αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα είναι η διακυβέρνηση των τραπεζών – και η προστασία τους από πολιτικές παρεμβάσεις. Η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί το συντομότερο δυνατόν. 
 • Πρέπει να εξεταστούν και πιο ακραίες λύσεις, όπως η θέσπιση ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, ως συμπλήρωμα στις απολύτως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, καθώς και η συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών ώστε να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή. 
Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων πρέπει να εστιαστεί στην εφαρμογή, να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να εδραιωθεί στις συνειδήσεις ώστε να σταθεροποιηθεί η οικονομία της Ελλάδας και να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή. 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης λειτουργικών μέτρων και αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Μέτρα όπως η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας είναι επίσης απολύτως απαραίτητα - το παρόν κείμενο-πρόταση όμως αποδίδει μεγάλη σημασία σε θεσμικές αλλαγές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν τύχει της αναγκαίας προσοχής. 
Η απροθυμία (ή και αδυναμία) για αλλαγή είναι ενδημική και κατανοητή και δεν μπορούμε ούτε να την εξαλείψουμε εν μία νυκτί. 

Η συνειδητή αποδοχή των μεταρρυθμίσεων, η επικοινωνία και η ενεργός συμμετοχή είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η αναδιάρθρωση του χρέους θα καταδείξει ότι το πρόγραμμα δεν στοχεύει στην προστασία των κατεστημένων συμφερόντων των δανειστών. 
Η ανομία και η κατάλυση της δημόσιας τάξης είναι δύο πιθανά και εξαιρετικά επικίνδυνα σενάρια τα οποία πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ανατραπούν. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να χαλυβδώσει τη βούληση όλων των πολιτικών κομμάτων να συνεργαστούν. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, διερωτώμεθα αν η σοβαρότητα της καταστάσεως έχει γίνει επαρκώς αντιληπτή. 
Υποστηρίζουμε μια νέα προσέγγιση και ελπίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν σε δράση και δημόσιο διάλογο. 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


*ΠΗΓΗ: feleki

15 σχόλια:

 1. Αυτό που δέν κατανοούν οι συγγραφείς είναι οτι η ανομία και η κατάλυση της δημόσιας τάξης είναι παιδιά των κομμάτων.

  Τί τους ζητάνε τώρα, να γίνουν παιδοκτόνοι;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Addendum: Μόλις άκουσα τον Γιωργάκη να δηλώνει οτι η Ελλάδα θα σταθεί "αρωγός" στις προσπάθειες των αραβικών κρατών να φτιάξουν σύγχρονη και δίκαιη δημοκρατία..

  Το άτομο είναι απλά εκτός πραγματικότητας... είναι επικίνδυνος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απο τις σοβαροτερες αναλυσεις και προτασεις που εχω διαβασει τα τελευταια χρονια!!!

  Αν και μολις μερος (λ.χ. το 50%) απο αυτα που προτεινονται, υλοποιηθουν τελικα, αυτο θα με καθησυχαζαν εντελως.

  Ιδου ενα πλαισιο που μετα απο επεξεργασια θα μπορουσα να το ψηφισω ως εκλογικο προγραμμα.

  Αφωτιστος Φιλελλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αφώτιστε, δεν ξέρω πόσοι όμως έκατσαν να τις διαβάσουν. Προτιμούμε τις μούτζες μάλλον. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι μηχανικοί!! (για να μην νομίζεις ότι δεν διαβάζω με προσοχή ότι γράφεις κι ότι εννοείς εδώ και καιρό...)
  Τέτοιες ιδέες συνεγείρουν σίγουρα πρακτικά πνεύματα αφού καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός. Γι αυτό προτιμώ εκλογές τώρα, για να μιλήσει κι ο σοφός λαός και να ηρεμήσουμε και μετά να δουλέψουμε για το κοινό καλό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @Γιωργος
  Σημερα το πρωι ημουν σε κοντινο νομο για καποιο μνημοσυνο. Τους ειπα
  1. να συσκευαζουν την αγροτικη τους παραγωγη και να στελνουν τα παλικαρια τους που σπουδαζουν 6 εως 8 ετη σε ΤΕΙ στην Λαϊκη να τα πωλουν σε καλη τιμη (4-πλασια της τιμης που παιρνουν απο τον χονδρεμπορο)
  2. για την ιδεα με την ενοικιαση των ακατοικητων εξοχικων και επειδη δεν βλεπω ουτε με ψυχολογο να προχωρα το θεμα , θα νοικιασω το πατρογονικο σε βορειους και μετα αν πετυχει ... θα αναλαβω να εκμεταλευομαι τα ακατοικητα πατρικα και εξοχικα σπιταια φιλων και συγγενων κοινως θα το ριξω στο παραλιακο real estate.

  Εντελως Αφωτιστος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ειμαι βαθια λυπημενος και απογοητευμενος γιατι ουτε καν οι εκφραζομενοι μεσω αυτου του blog δεν ενοιωσαν τον πραγματικο ανεμο της ουσιαστικης μεταρρυθμισης που "πνεει" σ' αυτο το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (και για αυτο ακομη πιο εξαιρετικο) κειμενο προτασεων και δεν σχολιασαν η εγραψαν κατι γι' αυτο.

  Ξερω αποπνεει βρεττανικο ορθολογισμο, αλλα νομιζω τον χρειαζομαστε τα επομενα ετη.

  Αφωτιστος Φιλελλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το ίδιο και εγώ Αφώτιστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τι να σχολιάσουμε βρε Αφώτιστε? Να διαλυθούν οι υπάρχουσες δομές και να φτιάξουμε στη θέση τους ανεξάρτητες αρχές?

  Ωραία, συμφωνώ. Και θα πρόσθετα οτι για να γίνει πρέπει πρώτα ή να χρεοκοπήσουμε ή να χυθεί αίμα, ή να γίνει με πρόγραμμα και σταδιακά.

  Το ερώτημα των 100 δις είναι ποιός θα το κάνει. Προς το παρών ουδείς έχει σηκώσει το δάχτυλο.

  Αυτά τα πράγματα καλώς ή κακώς θέλουν το χρόνο τους. Don't panic.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Υπάρχει ένας τύπος που όποτε τον συναντάω είναι έτοιμος για αγώνες.
  Ειδικά τώρα που του έγινε μείωση μισθού αν τον πιάσεις από την μύτη θα εκραγεί.
  Το αγαπημένο του πεδίο δράσης είναι φωτιά στο κέντρο της Αθήνας εκρηκτικά στην Βουλή και κρεμάλες στο σύνταγμα για όλους τους πολιτικούς, δημοσιογράφους και τους πλούσιους.
  Η μεγάλη του στενοχώρια είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι τα παιδιά που λιποθυμάνε από την ασιτία.
  Κάποια στιγμή τελειώνει η κουβέντα και φεύγει.
  Με το γειά,του λέω που πας τώρα ρε μεγάλε.
  Σε ένα προπατζίδικο να παίξω ένα τζόκερ μου λέει. Έχει 3 εκ.
  Αντε ρε μεγάλε σου εύχομαι να κερδίσεις και να βοηθήσεις και μερικούς από τους καημένους που λέγαμε λίγο πριν.
  Και η απάντηση που με άφησε κάγκελο.
  Σιγά ρε μην τα πάρω για να τα μοιράσω.
  Θα τα πάρω και θα πάω στο χωριό μου να ζήσω σαν άρχοντας.
  Ας τα κερδίσω εγώ και δεν παν να γαμ.... όλοι.
  Αυτοί είμαστε φίλοι μου. Δυστυχώς.
  Γιώργος EL

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @ niko νικο
  Εγραψες : "Να διαλυθούν οι υπάρχουσες δομές"
  Ποιες υπαρκτες δομες βλεπεις που δεν βλεπω εγω;
  Θα μιλησω απο τα προσωπικα μου βιωματα.
  1. Α βαθμια και Β βαθμια Εκπαιδευση απο το 1981 μακραν απο τις χειροτερες της υφηλιου. Το 1973 ειχα διαγωγη κοσμια και απολυτηριο 15 1/12, ομως εισγηχθην με την πρωτη στο ΕΜΠ γιατι πηγαινα σε καλο δημοσιο σχολειο με 45 μαθητες στην ταξη μου, χωρις θερμανση.
  Τωρα τους συνδικαλιστες καθηγητες , τα ΜΜΕ και τους γονεις τους ενδιαφερουν να ειναι εως 125 μαθητες. Επισης να σπουδαζουν ΣΧΕΔΟΝ ολα τα παιδια μας σε τριτης κατηγοριας ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενω στην Ευρωπη σε ΑΕΙ το 25%.
  2. Υγεια
  Ειναι θεμα τυχης αν φθασει το ασθενοφορο μετα 1 ωρα και ζησει ο ασθενης αν καταφερει να παει στα επειγοντα.Για τον λογο αυτο υπαρχουν ελικοπτερα πολης στην Ε.Ε.
  Επισης δεν υπαρχουν απινιδωτες για τις παμπολες καρδιακες προσβολες.
  Νοσοκομες: Αν εχεις συγγενη βαρια αρρωστο θελεις 3000 τον μηνα για αποκλειστικες νοσοκομες.
  Κανενας υπουργος Υγειας δεν τα εχει εφαρμοσει.
  3. Συνδικαλισμος-δημοκρατια
  Οι συνδικαλιστες ολων σχεδον των παραταξεων δεν εργαζονταν, ειχαν υψηλοτατες φανερες και μαυρες απολαβες και το αποτελεσμα ειναι γνωστο.

  Ζουμε σε μια χωρα με δηθεν δομες. Με δηθεν σχεσεις. Με δηθεν κυβερνησεις υπηρετες των παλιων και νεων τζακιων επιχειρηματιων που ειναι στο φορολογικο και ποινικο απυροβλητο. Με τις σχεδον 20 φυλες μας ως Λιβυη ων Βαλκανιων παντα εκβιαζαμε την εξουσια, την παρακαλουσαμε,μαζευαμε 5 ψηφους για μια θεση στο Δημοσιο και 10 για ΔΕΚΟ, μυξοκλαιγαμε για ενα stage η μια μεταθεση,λουφαραμε ασυστολως, βαζαμε τρικλοποδιες.

  Με δηθεν φορολογια . Με κονωνικοποιηση των φορων των μεσαιων και υψηλων εισοδηματων. (1/3 φορος, 1/3 εφοριακος, 1/3 οφελος μεγαλοφορολογουμενου) Με παραοικονομια 35 εως 40% του ΑΕΠ. Με κραταιο λαθρεμποριο καυσιμων. Ενας λαθρεμπορος εγινε και εφοπλιστης. Με διαφθορα 7 εως 10 %του ΑΕΠ.
  Τι μεταβολες των δομων να γινουν σιγα σιγα. Σιγα μην σπασουν τα ωα!
  Οπως η ζωη μας αλλαξε βιαια με την ιδια βιαιοτητα θα 'πρεπε να γινουν και αυτες οι αλλαγες.Τις λεπτομερειες θα τις βρουν οι ειδικοι και θα ψηφισθουν απο βουλευτες που θα ψηφισει ο "σοφος λαος".Αν ψηφισει τους καταλληλους.
  Ποτε δεν εκανα τον πολιτικο. Μην αυτογελοιοποιηθω κιολας!

  Φαινεται ζουμε σε μιαν αλλη χωρα.

  Αφωτιστος Φιλελλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αφώιστε κάνεις "λάθος". Υπάρχουν δομές, σκληροπυρηνικές και κλεπτοκρατικές. Δεν είναι δομές για να εξυπηρετούν εσένα τον παλιοκοπρίτη.

  Εξυπηρετούν όμως μια χαρα τους συγκλητικούς, τους πατρίκιους, τη στρατιά των πραιτοριανών και ένα πλήθος φουκαράδων που αφού τους ευνούχισαν ή ηλιθιοδώς αυτοευνουχίστηκαν* τρέχουν τώρα φοβισμένοι πίσω απο το στράτευμα να γλύψουν κανα κόκαλο.

  Πιστεύεις οτι τέτοιες δομές μπορείς να τις διαλύσεις εύκολα γρήγορα και ανώδυνα? Δεν ξέρω. Μακάρι..

  *Αμα σε έχουν 15 χρόνια να βαράς μια σφραγίδα (φταίς - δε λέω) είναι πολύ δύσκολο να πεισθείς οτι στον καινούριο κόσμο θα επιβιώσεις. Θα πάθουμε τα ίδια που πάθανε όλες ανεξαιρέτως οι χώρες του ανατολικού μπλόκ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να σηκώνουν κεφάλι. Και στο καπάκι έχει και ο καπιταλισμος και όλες οι δυτικές χώρες μεγάλο πρόβλημα. Δύσκολα τα πράγματα Αφώτιστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @:niko νικο
  Οι υπαρχουσες σκληροπυρηνικές και κλεπτοκρατικές δομες πρεπει παραυτα να καταστραφουν, ως αντιδημοκρατικες, επικινδυνες και αδικες.
  Να τιμωρηθουν οι μεγαλοι , μεσαιοι και μικροι ευνουμενοι του υπαρχοντς συστηματος.

  Να απολυθουν οι μισοι απο το Δημοσιο και τις ΔΕΚΟ και να γυρισουν στα χωρια τους. Να κανουν οτι δουλευουν στα χωραφια τους. Να αφηνουν τα γιδοπροβατα τους νηστικα επειδη τους εφυγε ο αλβανος βοσκος γιατι δεν τον πληρωναν.

  Και τοτε να αντιληφθουν τις συνεπειες. Οχι τωρα που αργομισθοι η υποαπασχολουμενοι εκ του ασφαλους κανουν "παλληκαριες" και ψευτομαγκιες!

  Οι πολιτικα, κοινωνικα και πνευματικα καθυστερημενοι (με ανατολιτικη η και βαλκανικη νοοτροπια) εσωτερικοι μεταναστες αποτελουν βαρυδι στην οποια προοδο της χωρας.

  Να αφησουν λοιπον τους δημοκρατικα σκεπτομενους οπαδους της δυσης και της προοδου που ειναι ιδιαιτερα μορφωμενοι - το ιδιο η και περισσοτερο απο τους δυτικους ομοιους τους - να δημιουργησουν τις νεεες δομες.Και ολα αυτα με την προυποθεση οτι ο "σοος λαος" θα ψηφισει αναλογα . Αλλοιως σας περιμενει (γιατι σε 4 χρονια μπορω να παρω συνταξη) το αναλογο, δηλ. της μεγαλης μεταναστευσης των νεων της Σερβιας και της Κροατιας επι Μιλοσεβιτς την δεκαετια του 90.


  Αφωτιστος Φιλελλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
  Για να υπαρχει πολυφωνια δημοσιευω αυτην την απαντηση που μου απεσταλει με email.

  Αγαπητέ yyy
  διάβασα το κείμενο που μου έστειλες εν τάχει.

  Επισημαίνω ότι οι συντάκτες του άρθρου αναφέρονται σε μία χώρα στην
  οποία κατοικούν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι δέν έχουν λόγο για τις
  τύχες τους.

  Πουθενά στο κείμενο δέν υπάρχει η λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Φαίνεται οι κύριοι
  συντάκτες να αγνοούν το πολίτευμα της χώρας!

  Φυσικά δέν είναι τυχαίο αυτό. Ασχολούνται με το θέμα των χρεών.
  Για μένα το πρόβλημα της χώρας δέν είναι πρόβλημα απλά χρέους.
  Είναι θέμα ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Αυτό καλό είναι να το κατανοήσουν οι κύριοι
  αυτοί που καταλήγουν:

  ... Ελπίζουμε ότι οι συστάσεις μας περιέχουν χρήσιμες ιδέες για το
  επικείμενο έργο, που δέν είναι άλλο από τήν ανοικοδόμηση ενός έθνους...

  Κλείνοντας θέλω να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου για τους
  ακριβοπληρωμένους «σωτήρες» από το Λονδίνο που θα συμβάλουν στην
  «ανοικοδόμηση ενός έθνους».

  Αυτοί βέβαια καλά κάνουν τη δουλειά τους, το πρόβλημα το έχουν οι
  Ελληνες υπήκοοι (Δέν μιλάω για Πολίτες γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα
  της χώρας μας δέν έχουμε νομοθετική εξουσία) οι οποίοι ανέχθηκαν όλα
  αυτά τα χρόνια όλα αυτά τα «στελέχη» να νέμονται τη κρατική εξουσία
  μέσω των ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (δυστυχώς όλων των αποχρώσεων).

  Η ειρωνεία είναι οτι το κείμενο χρονολογείται τήν 27 Οκτωβρίου 2011
  μιά μέρα πρίν από τις εκδηλώσεις του ΟΧΙ στη χώρα μας.

  Καλή δύναμη, και καλή λευτεριά από τη χρόνια μιζέρια της χώρας μας!
  xxx

  Αφωιστος Φιλελλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μήπως είναι καιρός να αντιληφθούμε
  ότι στη χώρα μας (όπως στη συντριπτική πλειονόητητα των χωρών του κόσμου) δέν υπάρχει Δημοκρατία;
  Γιατί:
  1. Δέν υπάρχει Ισηγορία.
  (Ισος χρόνος δημόσιου λόγου σε όλους τους πολίτες για τα δημόσια πράγματα).
  Σήμερα, μόνο όσοι έχουν πρόσβαση στα ΜΜΕ έχουν δημόσιο λόγο.
  2. Δέν υπάρχει Ισονομία.
  (Ιση αντιμετώπιση όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο).
  Βλέπε νόμους για ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία.
  3. Δέν υπάρχει Ισοκρατία.
  Απαγορεύεται στους πολίτες η συμμετοχή τους στη νομοθετική εξουσία.
  (Δηλαδή οι πολίτες δέν έχουν το δικαίωμα να εισηγούνται νόμους ούτε να καταργούν νόμους της Βουλής μέσω Δημοψηφισμάτων.)
  Βλέπε άρθρα του Συντάγματος: 73 πργ 1, και 44 πργ 2.

  Το πρόβλημα της χώρας δέν είναι η αποπληρωμή του χρέους αλλά η πολιτειακή της δομή. Εφ' όσον δέν υπάρχει Δημοκρατία δέν πρόκειται να υπάρξει πρόοδος.
  Φερωνυμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Συνέχεια από το προηγούμενο:
  Ρητορικής υφής διαπίστωση:
  Αναφέρεται μέσα στο κείμενο (σελ. 3) ότι

  (π.χ. η
  αδικαιολόγητη ετήσια επιδότηση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια του δημοσίου
  υπέρ του ταμείου συντάξεων της ΔΕΗ)


  Το παραπάνω εδάφιο είναι προφανώς ψευδές γιατί η λεγόμενη «επιδότηση» είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενσωματωμένη στη ΔΕΗ ιδιοκτησία του ταμείου προσωπικού της ΔΕΗ, την οποία οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων θέλησαν να την αφαιρέσουν εν όψει της ιδιωτικοποίησή της μέσω του Χρηματιστηρίου. Επομένως όταν σε ένα παράδειγμα εμφανίζεται καταφανής διαστρέβλωση, τότε έχω πρόβλημα για το όλο οικοδόμημα του κειμένου.
  Επιμένω στο προηγούμενο σχόλιό μου για την απουσία της λέξης Δημοκρατία, από το κείμενο, που φυσικά το θεωρώ όχι τυχαίο.

  Για όσους θέλουν λεπτομέρειες για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ:
  Το Ασφαλιστικό της ΔΕΗ

  Φερωνυμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια