Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ποιοι είναι οι "Green 10" και τι ζητούν από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές

Ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών τον προσεχή Μάιο, η πρωτοβουλία Green 10 παρουσίασε 10 βασικές περιβαλλοντικές διεκδικήσεις με κρίσιμες κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, που θα πρέπει να αποτελέσουν απαρέγκλιτα οδηγό και άξονα των πολιτικών του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Δείτε εδώ τους Green 10: http://www.green10.org/
Ταυτόχρονα οι Green 10 καλούν τους ευρωπαίους πολίτες να στείλουν το συγκεκριμένο δεκάλογο στους υποψήφιους ευρωβουλευτές της χώρας τους και να ασκήσουν πίεση για τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης ευρωπαϊκής πολιτικής.
The European Parliament, a driver for sustainable change
The Green 10 top ten demands for the 2014 European Parliament elections:

1. Δημιουργήστε νέες θέσεις εργασίας και μετατοπίστε τη φορολογία από την εργασία στην κατανάλωση πόρων και σταματήστε επιδοτήσεις επιβλαβείς προς το περιβάλλον, οργανώνοντας μια νέα οικονομική στρατηγική βασισμένη στις αρχές της αειφορίας.

Η ΕΕ οφείλει να ευθυγραμμίσει την πολιτική δαπανών και δανεισμού με τους περιβαλλοντικούς στόχους της, διασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί αναπτυξιακά σχέδια που προστατεύουν το περιβάλλον και το κλίμα. Τέτοιου είδους μέτρα θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, θα μειώσουν την κατανάλωση πόρων και θα συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2. Διασφαλίστε πως η Ε.Ε. θα υιοθετήσει τρεις διαφορετικούς, φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση για το 2030.

Προκειμένου η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας να είναι μικρότερη από δύο βαθμούς κελσίου, οι τρεις παραπάνω στόχοι θα πρέπει να εκπληρωθούν με βιώσιμες μεθόδους. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει τη διακοπή επιβλαβούς βιοενέργειας που περιλαμβάνει τα βιοκαύσιμα, την κατάργηση της χρήσης ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των κτιρίων και στις μεταφορές και τον αποκλεισμό της πυρηνικής ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν. Αυτές οι πολιτικές θα εξασφαλίσουν ένα πιο υγιεινό περιβάλλον, καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και τεχνολογική καινοτομία.

3. Ανασχέστε την ταχεία απώλεια της Ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.

Η ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, η πρωταρχικής σημασίας ισχυροποίηση θεσμών για τη διατήρησή της -όπως οι περιοχές Νatura 2000 (Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών), αλλά και η εφαρμογή της αναθεωρημένης νομοθεσίας για την αλιεία και τα ύδατα θα βοηθήσουν την προστασία των οικοτόπων, των δασών, των ζώων, των υδάτων και του εδάφους.

4. Να θέσετε σε εφαρμογή ολοκληρωμένες πολιτικές για τη μείωση χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων, αλλά και πολιτικές για τη διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων.

Η Ευρώπη χρησιμοποιεί μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων πόρων απ' ό,τι της αναλογεί, επιδεινώνοντας παγκοσμίως τις κοινωνικές ανισότητες και τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Χρειάζονται πολιτικές που θα ...πατάξουν την υπερκατανάλωση και θα οδηγήσουν την Ευρώπη σ' ένα δρόμο εξάλειψης των αποβλήτων, ενθαρρύνοντας τη χρήση ποιοτικών και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.

5. Υιοθετήστε μέτρα για τη μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων και αντικαταστήστε τα επικίνδυνα χημικά.

Πολλά χημικά, συμπεριλαμβανομένων των νανο-προϊόντων- χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και αποτελούν απειλή τόσο για την υγεία των πολιτών όσο και για την άγρια ζωή. Για παράδειγμα φυτοφάρμακα που σκοτώνουν τις μέλισσες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα στην Ευρώπη, παρά το ζωτικό ρόλο που επιτελούν οι επικονιαστές στην παραγωγή τροφίμων. Η Ευρωβουλή πρέπει να υιοθετήσει μέτρα που θα μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και την έκθεση σε ενδοκρινολογικούς διαταρακτές, οι οποίοι είναι τα χημικά που διαταράσσουν τα ορμονικά μας συστήματα και αυξάνουν τα ποσοστά καρκίνου του μαστού, του διαβήτη και ευθύνονται για υπογονιμότητα.

6. Περιορίστε την ατμοσφαιρική ρύπανση και προσαρμόστε την σε επίπεδα σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις για την υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα κατηγοριοποίησε την ατμοσφαιρική ρύπανση ως αιτιογενή παράγοντα καρκίνου. Η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέσει φιλόδοξα αλλά και δεσμευτικά ανώτατα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το 2020 και το 2025. Οφείλει επίσης να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη γεωργία, τη ναυτιλία, τον τομέα των κατασκευών και την οικιακή θέρμανση. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει απ' την μια την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε κι απ' την άλλη θα μειώσει τα ποσοστά καρκίνου και ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.

7. Σταματήστε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια υποβάθμιση και αποψίλωση των δασών.

Η απώλεια των δασών αυξάνει τα επίπεδα των αερίων θερμοκηπίου και απειλεί την άγρια ζωή και το βιοπορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Τα νεοεκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα, έως το 2015, ένα στρατηγικό σχέδιο που θα μειώσει τη συνολική κατανάλωση της Ε.Ε. σε δασικά προϊόντα, την εξάλειψη αγαθών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών και να ενισχύει τις προσπάθειες των υπό- ανάπτυξη χωρών για την αντιμετώπιση της καταστροφής των τροπικών δασών.

8. Αντισταθείτε σε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ειδικά σε μελλοντικές συμφωνίες ανάμεσα σε Ε.Ε. και ΗΠΑ, που δεν έχει υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα η ευρωβουλή πρέπει να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνει συμβάσεις για την προστασία των επενδύσεων (επίλυση διαφοράς επενδυτή-κράτους), καθώς τέτοιες συμβάσεις ουσιαστικά επιτρέπουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ν' αμφισβητήσουν νομικά δημοκρατικά συμφωνημένες Ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές νομοθεσίες, οι οποίες διαφυλάττουν τα δικαιώματα και την υγεία των πολιτών, αλλά και το περιβάλλον.

9. Βάλτε το περιβάλλον στο επίκεντρο των παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων για τον τερματισμό της φτώχειας.

Η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να είναι στο κέντρο των παγκόσμιων στόχων μετά το 2015 για τη αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει πως η ατζέντα για την παγκόσμια ανάπτυξη εφαρμόζεται σ' όλες τις σχετικές πολιτικές της Ε.Ε.

10. Εγγυηθείτε το δικαίωμα στην ενημέρωση, στη συμμετοχή και δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητες λήψης αποφάσεων και τους φορείς πίεσης (lobby) θα ενισχύσει το ρόλο και τη νομιμότητα της ΕΕ, θα διασφαλίσει μια ισορροπημένη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων της ΕΕ, αλλά και θα μηδενίσει τη σύγκρουση συμφερόντων των πολιτικών. Η Ευρωβουλή πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα διασφαλίσουν τα παραπάνω δικαιώματα και τις καλές πρακτικές. Πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι τόσο το δημόσιο δικαίωμα στην ενημέρωση, αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο τηρούνται.

*πηγή Δίκτυο Μεσόγειος SOS

1 σχόλιο:

  1. Μια ουσιαστική οικολογική πρωτοβουλία της Ευρώπης των πολιτών, που αξίζει κάθε υποστήριξης.
    Εκτός των άλλων, συνεισφέρει στην προσπάθεια να στερεώουμε σε μια δύσκολη εποχή το Κοινό Ευρωπαικό μας Σπίτι. Η κοινή μας μοίρα, και το πολιτικό της σχέδιο μπορούν να διασφαλισθούν μόνον οικολογικά και κοινωνικά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια