Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Συνέδριο: "Κορνήλιος Καστοριάδης, 20 χρόνια μετά", Πάντειος - 1,2 και 3 Δεκεμβρίου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
       ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
       Π.Μ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
                  

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠαρασκευή 1/12/2017

Ώρα


17:00-17:45
Έναρξη του συνεδρίου-
Χαιρετισμοί.


17:45-19:15
Ψυχή και αυτονομία/Psyche and Autonomy
Γ. Στεφανάτος: Μια αναστοχαστική υποκειμενικότητα υπό δυνητική πραγμάτωση.
Κ. Ράντης: Η κριτική του Καστοριάδη στην ψυχανάλυση ως επιστήμη.
Ε. Καραγεώργη: Ψυχανάλυση και η φαντασιακή θέσμιση του ολοκληρωτισμού στον Κορνήλιο Καστοριάδη.

Φύση, Κοινωνία, Οντολογία/Physis, Society, Ontology
Κ. Φιλιππάκης: Φύση και σκέψη στον Καστοριάδη.
Γ. Δαρεμάς: Η Οντολογία της Κοινωνίας στη σκέψη του Κ. Καστοριάδη.
Γ. Περπερίδης: Το σπέρμα της αλλαγής: Η εισβολή του «α-νόητου».

19:15-19:45
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
19:45-21:15
Ο Καστοριάδης σε διάλογο/Castoriadis in dialogue
Κ. Καβουλάκος: Κορνήλιος Καστοριάδης και Γκέοργκ Λούκατς.
A. Mouzakitis:Thoughts on the imaginary and history: The Castoriadis-Ricoeur encounter.
Γ. Μιχαηλίδης: Εξουσία και Γνώση στον Κ.Καστοριάδη και Μ. Foucault.

Αυτονομία και Δημοκρατία/Autonomy and Democracy
Μ. Πετρίδης: Excursus: Δημοκρατία - Η Αναζήτηση της Νεωτερικής περιπέτειας μιας αρχαιοελληνικής λέξης και ο διάλογος με την σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Κ. Κοσμέας: Η καστοριαδική υποκειμενική διάσταση της αυτονομίας: κεντρική κανονιστική έννοια στη σύγχρονη πολιτική σκέψη.
Κ. Γαλανόπουλος: Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις της δημιουργίας της πόλεως και της πρόταξης της αυτονομίας.Σάββατο 2/12/2017

Ώρα


10:30-12:00
Η δημοκρατία και το πολιτικό/Democracy and the political
Κ. Κεχρή: Η ανάλυση των εν σπέρματι στοιχείων της αθηναϊκής δημοκρατίας όπως αυτά παρουσιάζονται στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Ελ. Ρούμκου: Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα στη σκέψη του Καστοριάδη και συγχρόνων του στοχαστών.
Γκ. Μαγγίνη: Ο Κορνήλιος Καστοριάδης και η Χάννα Άρεντ για το αρχαϊκό πολιτικό.
Αυτονομία και Κοινά/Autonomy and the Commons
Κ. Καραγεώργου: Οι αυτοδιαχειριζόμενοι κοινωνικοί χώροι ως πεδίο έρευνας της καστοριαδικής αυτονομίας.
Ε. Παπαδημητρόπουλος: Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα: Από το καστοριαδικό πρόταγμα της ατομικής και συλλογικής αυτονομίας στην οικονομία των Κοινών.
Δ. Αργυρός: Καστοριαδική αυτονομία και «Ελεύθεροι Συνεταιρισμένοι Παραγωγοί»: Είναι δυνατή ή και αναγκαία μια δημοκρατία των εργατών;

12:00-12:30
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
12:30-14:30
Όψεις μιας αυτόνομης κοινωνίας/Facets of an autonomous society
A. Komporozos-Athanasiou: The rise of “speculative communities”: a new sociology of financial capitalism with Cornelius Castoriadis.
I. Straume: Apathy, Tragedy, Hope and Creation: Education in times of Climate Change.
G. Chagias: A 'Fox’ vs. ‘Hedgehogs’? Castoriadis, Philosophy of the Social Sciences, and International Relations.
E. Fabri: Propriété et autonomie: esquisse d’une théorie castoriadienne de la propriété.

Ο Καστοριάδης και η αρχαία ελληνική σκέψη και τέχνη/Castoriadis and Ancient Greek thought and art
Ν. Βέλλιου: Η επιστήμη ως θεμέλιο της εξουσίας στον Πολιτικό του Πλάτωνα και η κριτική του Καστοριάδη.
Λ. Θεοδωρούδη: Καστοριάδης και Πλάτων.
Κ. Σουλτάνης: «Τι προτείνεται προς ακοήν στο κοινό των Αθηναίων;»: η σχέση τραγωδίας, δημοκρατίας και αυτονομίας στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Δ. Κοσμόπουλου: Η επικαιρότητα του στοχασμού του Κορνήλιου Καστοριάδη: Φαντασιακό και πολιτική στην αρχαία ελληνική τραγωδία.

14:30-16:00
Μεσημεριανό διάλειμμα/Lunch break
Μεσημεριανό διάλειμμα/Lunch break
16:00-17:30
Ο Καστοριάδης σε διάλογο ΙΙ/Castoriadis in dialogue ΙΙ
Y. Prelorentzos: Castoriadis et Bergson :
affinités d’idées ou influence refoulée ?
G. Faraklas: L’imaginaire comme supra-sensible? Sur Castoriadis et Hegel.
K. Raspitsos: Langue and speculum Language and indeterminacy between Cornelius Castoriadis and Hans-Georg Gadamer.


Παιδεία και Αυτονομία/Education and Autonomy
Δέσποινα Τσακίρη: Η καστοριαδική σκέψη στα σταυροδρόμια της κοινωνικής έρευνας: Ένα παράδειγμα διερεύνησης του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.
Κ. Αλεξιάδη: Φιλοσοφία, πολιτική, παιδεία ή παιδεία, πολιτική, φιλοσοφία; Η παιδεία ως σχηματοποίηση του Χάους-Είναι από τον παιδαγωγό στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη
Μ. Γ. Ψαρούδη: Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στον Κορνήλιο Καστοριάδη: προεκτάσεις και κατευθύνσεις στη σύγχρονη κοινωνία.

17:30-18:00
Διάλειμμα με καφέ
Διάλειμμα με καφέ
18:00-20:00
Υποκείμενο, πράξη και αυτονομία/The subject, action and autonomy
L. Ponce : Action politique et temporalité instituante. Une réflexion sur le “mode d’agir” propre à l’homme. D’Aristote à Castoriadis. 
A. Kioupkiolis: Castoriadis and the creation of the new in our times.
Κ. Leledakis: On the ideal of (individual) autonomy: From Castoriadis to Kant and from Kant to us.
Μ. Vavatsis: Thinking History without historicizing: Castoriadis’ magma of imaginary significations and his project of autonomy.
Δημοκρατία και αυτοπεριορισμός/Democracy and Self-limitation
Y. Tarinski: Self-limitation and Democracy.
Σ. Σιαμανδούρας: Κορνήλιος Καστοριάδης και Κλοντ Λεφόρ: Το ρίσκο της δημοκρατίας και η ριζοσπαστικότητα του αυτοπεριορισμού.
Μ. Πάγκαλος: Από τον Κορνήλιο Καστοριάδη στον Άλασνταιρ Μακιντάιρ και τον Τσαρλς Ταίυλορ: η ηθική ως προϋπόθεση του δημοκρατικού αυτοπεριορισμού (autolimitation).
           -------------
Προβολή της συνέντευξης του V. Descombes για την αξία του αυτοπεριορισμού/Screening of the filmed interview of V. Descombes on the value of self-limitation.
Κυριάκη 3/12/2017

Ώρα10:30-12:00
Υποκείμενο και Αυτονομία/The subject and autonomy
Λ.-Ε. Σκοπελίτη: Καστοριαδικός στοχασμός: Η αμφισβήτηση ως προϋπόθεση της αυτονομίας.
Σ. Χριστοφόρου: Η κριτική του Καστοριάδη στον Freud και στους μετέπειτα μελετητές σχετικά με την ανάδυση της ριζικής φαντασίας και την κατάκτηση της ατομικής αυτονομίας.
Α. Βαρζελιώτης: Από το μάγμα στην αυτονομία: αντινομίες του φαντασιακού στο έργο του Κ. Καστοριάδη.
Ο Καστοριάδης και η Ελλάδα/Castoriadis and Greece
Ι. Ψωμάκης, Θ. Μελίδης: Κ. Καστοριάδης & Βυζάντιο: Μελέτη πάνω στην ιστορικο-φιλοσοφική προσέγγιση του ελληνικού μεσαίωνα.
Π. Φαραντάκης: Κορνήλιος Καστοριάδης και σύγχρονοί μας διανοητές (Κώστας Παπαϊωάννου, Κώστας Βεργόπουλος και Κωστής Παπαγιώργης): Η –πολιτική– θεολογία τους, ως σημείον αντιλεγόμενον,
Π. Βάσση: Για ποια ελληνική ιδιαιτερότητα;

12:00-12:30
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
12:30-14:30
Χρόνος, Ετερότητα και Πολιτική / Time, Alterity and Politics
Δ. Μαργαρίτης: Το τέλος του εργατικού κινήματος και η αρχή μιας άλλης εποχής.
Γ. Λ. Ευαγγελόπουλος: H έννοια της ανάδυσης στo οντολογικό σχήμα του Καστοριάδη και η σημασία της για την σύγχρονη έρευνα στη Φυσική και τη Βιολογία.
Α. Σχισμένος: Χρόνος και αυτονομία.
Ν. Ιωάννου: Η σημασία της σκέψης του Κορνήλιου Καστοριάδη σήμερα.Σύγχρονα Ερωτήματα/Contemporary Questions
S. Richter-Devroe: Refugees and the Imaginary Institution of Political Society.
S. Kanaouti: The crisis in the identification process and the online self: Castoriadis’ insights applied on the media.
Α. Ράπτης: Η Φαντασιακή Θέσµιση της Κοινωνίας των Reality Shows: Η Περίπτωση του Survivor.
Α. Παπαμανώλης: Το Αρχιτεκτονικό Φαντασιακό της Ψηφιακής Εποχής - Μια Υπολογιστική Αντίληψη της Παραγωγής του Χώρου.
14:30-16:00
Μεσημεριανό διάλειμμα/Lunch break
Μεσημεριανό διάλειμμα/Lunch break
16:00-17:30
Ριζικό φαντασιακό και Πράξη/Radical imagination and Praxis
Β. Ρωμανός: Πράξις και Συμβάν: Αντιφάσεις της Κοινωνικοϊστορικής Θέσμισης.
Δ. Μαρουδής: Η θεωρία της γνώσης στον Καστοριάδη: Η ριζική φαντασία και η αποσιώπηση της κριτικής δύναμης.
Ν. Αναπλιώτης: Ο ρόλος της δημιουργικής φαντασίας στη συγκρότηση της πραγματικότητας: Καντ, Καστοριάδης.
Η Άμεση Δημοκρατία και η κριτική στη γραφειοκρατία/Direct democracy and the critique of bureaucracy
Α. Οικονόμου: Η άμεση δημοκρατία κατά τον Κ. Καστοριάδη και η εφαρμογή της σήμερα.
Γ. Ν. Οικονόμου: Επινοώντας ξανά την πολιτική Η συμβολή του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Γ. Κτενάς: Από την ορθολογική γραφειοκρατία του Μαξ Βέμπερ στην παράλογη γραφειοκρατία του Κορνήλιου Καστοριάδη.

17:30-18:00
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
Διάλειμμα με καφέ/Coffee break
18:00-19:30
Τέχνη και Τεχνική/Art and technique
Μ. Σκομβούλης: Η κριτική του Καστοριάδη στην καπιταλιστική τεχνική: Η προοπτική ενός «τεχνικού συνόλου» πέραν της καπιταλιστικής θέσμισης.
Γ. Λαζαράτος: Τέχνη και αυτονομία. Το παράθυρο του Καστοριάδη.
D. Theodoridou: Art and Social Alternatives Dialectics between the “instituted” and the “instituting” social imaginary in a time of “no alternative”.
Ο Καστοριάδης σε διάλογο IΙΙ/Castoriadis in dialogue III
Γ. Πρελορέντζος: Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη φιλοσοφική σκέψη του Κ. Καστοριάδη.
Ν. Μανωλόπουλος: Καστοριάδης και Μωρίς Μερλώ-Ποντύ: η έννοια της θέσμισης.
Μ. Βλάχος: Καστοριάδης και Ντερριντά. Από τη θέσμιση στην αποδόμηση και πάλι πίσω: συνολοταυτιστική λογική, λογοκεντρισμός και φαντασία.Αλφαβητικός Κατάλογος Συνέδρων / Alphabetical List of Participants / Liste alphabétique des participants 

1.     Κατερίνα Αλεξιάδη (Katerina Alexiadi), υποψήφια διδάκτορας (PhD candidate)

2.     Νίκος Αναπλιώτης (Nikos Anapliotis), υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate)
3.     Δημήτριος Αργυρός (Dimitris Argiros), μεταπτυχιακός φοιτητής (MA student)
4.     Αθηνόδωρος Βαρζελιώτης (Athinodoros Varzeliotis), φιλόλογος (philologist)
5.     Παναγιώτα Βάσση (Yiota Vassi) , διδάκτορας (PhD)
6.     Νατάσα Βέλλιου (Natasha Velliou), φοιτήτρια (undergraduate student)
7.     Μηνάς Βλάχος (Minas Vlachos), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA)
8.     Κώστας Γαλανόπουλος (Kostas Galanopoulos), υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate)
9.     Γιώργος Δαρεμάς (George Daremas), διδάκτορας (PhD)
10.  Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος (Georgios L. Evangelopoulos), διδάκτορας (PhD)
11.  Λία Θεοδωρούδη (Lia Theodoroudi), υποψήφια διδάκτορας (PhD candidate)
12.  Νίκος Ιωάννου (Nikos Ioannou), συγγραφέας (author)
13.  Κωνσταντίνος Καβουλάκος (Konstantinos Kavoulakos) αναπληρωτής καθηγητής (associate professor)
14.  Ευαγγελία Καραγεώργη (Evangelia Karageorgi), υποψήφια διδάκτορας (PhD candidate)
15.  Κατερίνα Καραγεώργου (Aikaterini Karageorgou), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA)
16.  Καλλιόπη Κεχρή (Kalliopi Kechri), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA)
17.  Αλέξανδρος Κιουπκιολής (Alexandros Kioupkiolis), επίκουρος καθηγητής (assistant professor)
18.  Κωνσταντίνος Κοσμέας (Konstantinos Kosmeas), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA)
19.  Δέσποινα Κοσμοπούλου (Despina Kosmopoulou), μεταδιδακτορική ερευνήτρια (PhD, post-doc researcher)
20.  Γιάννης Κτενάς (Yannis Ktenas), υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate)
21.  Γιάννης Λαζαράτος (Yannis Lazaratos), αναπληρωτής καθηγητής (associate professor)
22.  Άκης Λελεδάκης (Akis Leledakis), επίκουρος καθηγητής (assistant professor)
23.  Γκόλφω Μαγγίνη (Golfo Maggini), καθηγήτρια (professor)
24.  Νίκος Μανωλόπουλος (Nikos Manolopoulos), υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate)
25.  Δημήτρης Μαργαρίτης (Dimitris Margaritis), κοινωνιολόγος, συγγραφέας (sociologist, author)
26.  Δήμος Μαρουδής (Dimos Maroudis), υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate)
27.  Θεοφάνης Μελίδης & Ιωάννης Ψωμάκης (Theofanis Melidis & Ioannis Psomaki), υποψήφιοι διδάκτορες (PhD candidates)
28.  Γιώργος Μιχαηλίδης (Giorgos Michailidis), φοιτητής (undergraduate student)
29.  Άγγελος Μουζακίτης (Angelos Mouzakitis), επίκουρος καθηγητής (assistant professor)
30.  Αναστασία Οικονόμου (Anastasia Oikonomou), διδάκτορας (PhD)
31.  Γιώργος Ν. Οικονόμου (Yorgos N. Oikonomou), διδάκτορας (PhD)
32.  Μιχάλης Πάγκαλος (Michael Pangalos), διδάκτορας (PhD)
33.  Ευάγγελος Παπαδημητρόπουλος (Evangelos Papadimitropoulos), διδάκτορας (PhD)
34.  Αντώνης Παπαμανώλης (Anthony Papamanolis), αρχιτέκτονας, υπ. διδάκτορας (architect, PhD candidate)
35.  Γιάννης Περπερίδης (Yannis Perperidis), μεταπτυχιακός φοιτητής (MA student)
36.  Μιχάλης Πετρίδης (Michael Petrides), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MA)
37.  Γιάννης Πρελορέντζος (Yannis Prelorentzos), καθηγητής (professor)
38.  Κωνσταντίνος Ράντης (Konstantinos Rantis)αναπληρωτής καθηγητής (associate professor)
39.  Αλέξανδρος Ράπτης (Alexandros Raptis), μεταπτυχιακός φοιτητής (MA student)
40.  Ελένη Ρούμκου (Eleni Roumkou), διδάκτορας (PhD)
41.  Βασίλης Ρωμανός (Vassilios Romanos), επίκουρος καθηγητής (assistant professor)
42.  Σωτήρης Σιαμανδούρας (Sotiris Siamandouras), διδάκτορας, διδάσκων (assistant professor)
43.  Μιχάλης Σκομβούλης (Michalis Scomvoulis), διδάκτορας, διδάσκων (assistant professor)
44.  Λητώ Ειρήνη Σκοπελίτη (Lito Skopeliti), θεατρολόγος (theatrologist)
45.  Κωνσταντίνος Σουλτάνης (Konstantinos Soultanis), μεταπτυχιακός φοιτητής (MA student)
46.  Γεράσιμος Στεφανάτος (Gerasimos Stefanatos), ψυχαναλυτής (psychoanalyst)
47.  Αλέξανδρος Σχισμένος (Alexandros Schismenos), διδάκτορας (PhD)
48.  Δέσποινα Τσακίρη (Despina Tsakiri), αναπληρώτρια καθηγήτρια (associate professor)
49.  Γιώργος Φαράκλας (Georgios Faraklas), καθηγητής (professor)
50.  Πέτρος Φαραντάκης (Petros Farantakis), διδάκτορας (PhD)
51.  Κώστας Φιλιππάκης (Kostas Filippakis), υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate)
52.  Στέλλα Χριστοφόρου (Stella Christoforou), υποψήφια διδάκτορας (PhD candidate)
53.  Μαρία Γ. Ψαρούδη (Maria Psaroudi), διδάκτορας (PhD)
54.  Georgios Chagias, PhD candidate
55.  Eric Fabri, assistant, PhD candidate
56.  Sophia Kanaouti, lecturer 
57.  Aris Komporozos-Athanasiou, assistant professor
58.  Liliana Ponce, professor
59.  Kosmas Raspitsos, lecturer
60.  Sebastian Raza-Mejia, MA
61.  Sophie Richter-Devroe, associate professor
62.  Ingerid S. Straume, PhD
63.  Yavor Tarinksi, translator, author
64.  Danae Theodoridou, PhD
65.  Marios Vavatsis, PhD candidate


Την Παρασκευή, κατά την έναρξη του Συνεδρίου θα μιλήσει ο Κ. Σπαντιδάκης.

Δείτε επίσης: Στηρίζουμε το διεθνές συνέδριο του Πάντειου Πανεπιστημίου για τον Καστοριάδη - babylonia.gr/2017/11/26/synedrio-kornilios-kastoriadis-20-chronia-meta-conference-cornelius-castoriadis-20-years/

"Φέτος το Πολιτικό Περιοδικό Βαβυλωνία ανακήρυξε το 2017 έτος Καστοριάδη, για τα 20 χρόνια από τον θάνατό του, κάνοντας εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και εκτός Ελλάδας, ενώ εξέδωσε ένα μικρό βιβλιαράκι -ανθολογία με αναφορές του μεγάλου φιλόσοφου στο πρόταγμα της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας.
 Παράλληλα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο διοργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο για τον Καστοριάδη με συμμετοχή ομιλητών από εφτά διαφορετικές χώρες -ανάμεσά τους τρία μέλη της Συντακτικής Ομάδας της Βαβυλωνίας, ο Αλέξανδρος Σχισμένος, ο Γιάβορ Ταρίνσκι και ο Νίκος Ιωάννου αλλά και δύο συνεργάτες, ο Γιώργος Οικονόμου και ο Γιάννης Κτενάς.

Στηρίζουμε το διεθνές συνέδριο του Πάντειου Πανεπιστημίου για τον Καστοριάδη -πέρα από τη συμμετοχή των συντακτών και συνεργατών μας -με όλες μας τις δυνάμεις."

Σχόλια