Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΦΚΑ, «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κανακάρη 46-52, 26221 ΠΑΤΡΑ • tel: 2610.276053, fax: 2610.276056, e-mail: oesp.nde@gmail.com

Πάτρα, 31-7-2018
Αρ. Πρωτ.: 11750

Αξιότιμοι Βουλευτές,
Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας αποτελεί την μεγαλύτερη ομοσπονδία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έχοντας ως μέλη της 60 Εμπορικούς Συλλόγους και εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 10 νομών στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ως αντικείμενο έχει την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν την εμπορική τάξη και συμβάλλει με τους αγώνες της στην ανάπτυξη του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΦΚΑ

Όπως γνωρίζετε αναφορικά με το ασφαλιστικό, κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης (2009-2017), δημιουργήθηκαν δυσβάστακτες οφειλές σε χιλιάδες ανασφάλιστους, οι οποίες ανέρχονται (ανά άτομο) περίπου στις 60.000€.
Ο μέσος όρος οφειλών από το 2012 έως το 2016 είναι 40.000€, ενώ ο τρέχων τόκος κάθε μήνα για το ποσό αυτό είναι περίπου 200-230€.
Από τους 701.148 ασφαλισμένους, οι 538.087 είναι είτε οφειλέτες (296.720 άτομα) είτε έχουν κάνει διακοπή και οφείλουν στο Ταμείο (241.367 άτομα).

Στο ποσό οφειλής έχουν χρεώσει στους ασφαλισμένους τα κάτωθι:
1. Τον κλάδο ασθενείας ενώ ήταν ανασφάλιστοι. Διαφορετικά, θα έπρεπε να παραμείνουν ασφαλισμένοι εφόσον χρεώνονταν τον κλάδο ασθενείας.
2. Τον κλάδο σύνταξης με βάση τα χρόνια ασφάλισης, δηλαδή με τεκμαρτά εισοδήματα, ενώ, λόγω σημαντικής μείωσης των κερδών των επιχειρήσεων, θα έπρεπε να υπολογισθεί με βάση τα κέρδη, όπως γίνεται από το 2017.
3. Τόκους, προσαυξήσεις και τα 30€ υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ που τελικά δεν είχαν το δικαίωμα να λάβουν ως επίδομα ανεργίας λόγω οφειλών οι έμποροι που έκλεισαν.
Περισσότεροι από 40.000 ασφαλισμένοι της χώρας, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έχουν εγκλωβιστεί, καθώς έχουν οφειλή που υπερβαίνει τις 20.000€.
Προκειμένου να δοθεί μια βιώσιμη λύση για τους χιλιάδες ανασφάλιστους για τους οποίους αποδειγμένα δεν προέκυπταν έσοδα ικανά για να πληρώνουν τις εισφορές τους ή έσοδα από άλλες πηγές, καταθέσεις, κ.λπ. για να ρυθμίσουν ή να βγουν σε σύνταξη, προτείνουμε:
1. Αφαίρεση της χρέωσης του κλάδου ασθενείας, το υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ, τόκων και επιβαρύνσεων, στο 100%.
Χρέωση αναδρομικά του κλάδου σύνταξης, όπως υπολογίζεται σήμερα.
Πάγωμα των οφειλών σε όλους ανεξαιρέτως, είτε κάνουν ρύθμιση είτε όχι.
2. Για όλους ανεξαιρέτως (ενεργούς και μη ενεργούς εμπόρους) που οφείλουν στον ΕΦΚΑ, να γίνει ρύθμιση σε 120 δόσεις, μόνο για ΕΦΚΑ, χωρίς προαπαιτούμενα (π.χ. ταυτόχρονη ρύθμιση σε τράπεζα, ΔΟΥ κ.λπ.), τόκους κ.ά.. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον που δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση, να βάζει όσα μπορεί και αυτά να αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
3. Εναλλακτικά, με επιλογή του ασφαλισμένου, για όσους αδυνατούν να κάνουν ρύθμιση, να γίνει πάγωμα και κεφαλαιοποίηση των οφειλών (έχοντας αφαιρέσει τον κλάδο ασθενείας, τόκους και επιβαρύνσεις), υπολογισμός του κλάδου σύνταξης όπως γίνεται σήμερα και παρακράτηση από την σύνταξη ή κατά την συνταξιοδότηση να γίνεται μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο.
4. Να αυξηθεί το όριο οφειλής που παρακρατείται από την σύνταξη, από τις 20.000€ στις 50.000€ και να παρακρατείται το 15% της οφειλής από την σύνταξη ή να ρυθμίζεται σε 120 δόσεις, από 40 που είναι σήμερα.
Το ποσό οφειλής που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο να καταβάλλεται σε 12 μήνες έναντι 2 μηνών που είναι σήμερα και ταυτόχρονα να δίνεται στον ασφαλισμένο ολόκληρη η σύνταξη ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
5. Για όσους είχαν ανέβει κλίμακα προαιρετικά και πλήρωναν χρήματα πλέον της υποχρεωτικής τους εισφοράς, η διαφορά αυτή, για όσα χρόνια πλήρωναν επιπλέον, να αφαιρεθεί από τις οφειλές που έχουν σήμερα, με συμψηφισμό.
6. Για όσους έχουν καθαρό φορολογητέο ποσό άνω των 30.000€, το ποσοστό υπολογισμού του κλάδου σύνταξης να μειώνεται ώστε να μην δημιουργεί μεγάλη δαπάνη για τον ασφαλισμένο.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Για όσους έχουν δάνεια τα οποία εξυπηρετούσαν μέχρι τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στην συνέχεια, είτε λόγω σημαντικής μείωσης των εσόδων τους είτε λόγω ανεργίας τους, επήλθαν σε αδυναμία πληρωμής του δανείου και δεν έχουν έσοδα από άλλες πηγές ή ακίνητα πέραν της πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, προτείνουμε:
1. Εξαγορά όλων των «κόκκινων» δανείων από μια νέα κρατική τράπεζα ειδικού σκοπού (bad bank) στην τιμή που αγοράζουν τα funds, ώστε να απαλλαγούν οι τράπεζες από τα «κόκκινα» δάνεια.
2. Εξαγορά του οφειλέτη από την bad bank στην αξία που αγοράζουν τα funds και ρύθμιση των οφειλών σε πολλές δόσεις.
3. Πάγωμα οφειλών για όσους δεν μπορούν να κάνουν εξαγορά, με την προϋπόθεση ότι αργότερα θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
4. Προστασία της πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, από οπουδήποτε.
5. Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας μικρών επιχειρήσεων, με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση, χωρίς προϋποθέσεις που αποκλείουν τους μικρούς εμπόρους από την χρηματοδότηση, για αγορά εμπορευμάτων ή εξοπλισμού.
6. POS – ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
α) Μείωση του ποσοστού παρακράτησης προμήθειας, με δωρεάν παραχώρηση του μηχανήματος POS.
β) Ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός από οπουδήποτε, βάσει των πάγιων υποχρεώσεων της κάθε επιχείρησης.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΔΕΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Οι πελάτες της ΔΕΗ που είναι ενταγμένοι στο μητρώο των ευάλωτων πελατών στην οικία τους, να έχουν τα ίδια προνόμια και στην μικρή τους επιχείρηση.
2. Ρυθμίσεις σε όλους ανεξαιρέτως, και σε αυτούς που έχασαν την ρύθμιση με αποκοπή και επανασύνδεση (εκτός της περίπτωσης της ρευματοκλοπής), από 60 έως 100 άτοκες δόσεις, αναλόγως το ποσό και την δυνατότητα του οφειλέτη, δίχως τόκους, επιβαρύνσεις και προκαταβολές.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις προτάσεις μας και μεριμνήσετε για τα δέοντα με επερωτήσεις και αναφορές στην Βουλή.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βαγενάς Αντώνιος Καλοθέου


Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Πάγωμα οφειλών στον παλιό ΟΑΕΕ, επίκαιρο και επιτακτικό μέτρο ανάπτυξης


Συμβολή πρωτοβουλίας ελεύθερων επαγγελματιών στην επίλυση της υπερχρέωσης και την επανεκκίνηση - ανάκαμψη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών και συνεπώς και της ίδιας της οικονομίας! 

*αναδημοσίευση από την ΑΥΓΗ Ανεξάρτητα εάν κάποιος θεωρεί επιτυχία ή όχι, την πρόσφατη συμφωνία του Eurogroup, εκεί που όλοι συμφωνούν είναι ότι η χώρα κέρδισε χρόνο. Χρόνο που θα αποδειχθεί πολύτιμος, ανάλογα με τις κινήσεις που θα επιλεγούν για το επόμενο διάστημα, ώστε να δημιουργήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε βαθμό τέτοιο ώστε να υπερκαλύπτονται οι ανάγκες πλεονασμάτων και να υπάρξει χώρος για ελαφρύνσεις στα φορολογικά βάρη και τις εισφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, επίσης όλοι συμφωνούν ότι θα είναι καθοριστικός ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών, της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια.

Με δεδομένο όμως τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το όλο  εγχείρημα μοιάζει σα να ζητάμε από αθλητές δρόμου να καταφέρουν επιδόσεις ολυμπιακών αγώνων με βάρη στα πόδια, πράγμα αδύνατο.


Τι θα μπορούσε να γίνει για να ξεπεραστεί αυτό το "αδιέξοδο";  


Όπως η χώρα κέρδισε χρόνο, ανάλογα θα πρέπει να δοθεί χρόνος και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υλοποιώντας το πάγωμα των οφειλών που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2016 προς τον ΟΑΕΕ και που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 2016, αλλά για τους γνωστούς τότε λόγους υπαναχώρησε, ενώ στο συγκεκριμένο μέτρο είχε δεσμευτεί και η αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα το υλοποιήσει, όπως και άλλα κόμματα.

Μέτρο "που θα δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες που στενάζουν κάτω από το βάρος των χρεών", όπως επί λέξη είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ σχεδόν δύο χρόνια πριν, το 2016 και ήταν πάγιο αίτημα των θεσμικών εκπροσώπων των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και απαίτηση των ιδίων που τα τελευταία χρόνια έχουν τη γνώση και τη δυνατότητα να αρθρώνουν αυτοδύναμα λόγο, όταν και όπου απαιτείται.

Το πάγωμα των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2016 προς τον ΟΑΕΕ, θα επιτρέψει σε πολλές χιλιάδες ελευθέρων επαγγελματιών έχοντας ασφαλιστική ικανότητα να επανακάμψουν και να επεκτείνουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, με μόνη προϋπόθεση την πληρωμή των εισφορών από 1/1/2017 και μετά, αλλά και τη δυνατότητα σε αρκετούς απ' όσους οδηγήθηκαν σε λουκέτο να επαναδραστηριοποιηθούν, αυξάνοντας τα έσοδα στον ΕΦΚΑ και στα δημόσια ταμεία.  

Το 1/4 από τις 250.000 μικρές επιχειρήσεις που έκλεισαν τα χρόνια της κρίσης εάν επαναδραστηριοποιηθεί, αυτό θα σημαίνει αύξηση δημοσίων εσόδων, με ποσό ικανό να αντισταθμίσει το ποσό κατά το οποίο ζητούν να μειωθούν οι συντάξεις, ενώ παράλληλα θα σημαίνει και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε αυτή την κρίσιμη για την χώρα μας περίοδο. 

Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, θα άρει το πρόβλημα των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω παλαιών οφειλών, γεγονός που εξωθεί πολλούς στη μαύρη οικονομία, στερώντας πόρους από τα δημόσια ταμεία.


Η ασφαλιστική ικανότητα αυτομάτως θα καθιστά δικαιούχους των παροχών υγείας του ΕΦΚΑ,  ανεξαρτήτως προηγούμενων οφειλών, όσους πλήρωναν τις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίας υγείας πρόνοιας, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούν όσοι ασφαλισμένοι είχαν παλιές οφειλές παρά το γεγονός ότι πλήρωναν τις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ και ουσιαστικά υπάρχει επιβάρυνση του προϋπολογισμού άνευ λόγου, αφού οι εισφορές υγείας είναι αμιγώς ανταποδοτικές για συγκεκριμένες υπηρεσίες.


Εκτός όμως από τα οφέλη της οικονομίας από το συγκεκριμένο μέτρο, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ηθική και νομική, καθώς ένα σημαντικό μέρος των οφειλών αυτών ήδη αμφισβητούνται δικαστικά με χιλιάδες προσφυγές και μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη είναι άδικο και ανήθικο τα ποσά των παράνομων αυτών χρεώσεων - οφειλών να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις. Η διάσταση αυτή μακροπρόθεσμα είναι ίσως σημαντικότερη, γιατί θα επαναφέρει το αίσθημα δικαίου και θα αποκαταστήσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας ασφάλισης, στοιχεία απαραίτητα για να ενισχύσουν την κλονισμένη εμπιστοσύνη των ελευθέρων επαγγελματιών στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης, σε εποχές αμφισβήτησης και απαξίωσής του.


Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως σε "παράνομες χρεώσεις" να εξηγήσουμε, για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών δημιουργήθηκε από αντισυνταγματικές πρακτικές και συνοπτικά αναφέρουμε τρία βασικά σημεία από την επιχειρηματολογία των νομικών που ασχολούνται με τις προσφυγές :
  1.  Ενώ οι εισφορές του πρώην ΟΑΕΕ μέχρι και το 2009 αυξάνονταν, ακολουθώντας την αύξηση της οικονομίας, έκτοτε και μέχρι και το 2016, παρά την τεράστια μείωση των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εισφορές παρέμειναν σταθερές αντί να μειωθούν. Το συγκεκριμένο αίτημα, μείωσης των εισφορών από το 2009 και μετά, έχει πάει ήδη στο ΣτΕ και αναμένεται να οριστεί ημερομηνία εκδίκασης.
  2. Με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού των εισφορών επί τεκμαρτών εισοδημάτων, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, πλήρωναν τις ίδιες εισφορές επαγγελματίες με διαφορετικά πραγματικά εισοδήματα, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας που εκτός από θεμελιώδες άρθρο του Συντάγματος, αποτελεί και στοιχείο του πολιτεύματος.
  3. Όπως προαναφέρθηκε, με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού των εισφορών, αυτές ήταν ποσοστό επί τεκμαρτών εισοδημάτων, χωρίς όμως να έχει το συνταγματικό του δικαίωμα ο ασφαλισμένος να τα αμφισβητήσει, κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για το θέμα των αμάχητων τεκμηρίων που έχουν  κριθεί ως αντισυνταγματικά, γιατί στερούν το συνταγματικό δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη. Όμως η στέρηση της δικαστικής προστασίας, κάθε άλλο παρά συνάδει σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, θυμίζοντας πρακτικές αυταρχικών καθεστώτων σε χώρες του τρίτου κόσμου και προφανώς θα κριθεί ως αντισυνταγματική στα Δικαστήρια.

Οι προαναφερόμενες αδικίες έχουν κατ' επανάληψη αναγνωριστεί από την πολιτεία - στην αιτιολογική έκθεση του νέου ασφαλιστικού, σε δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού, σε επίσημα δελτία τύπου του υπουργείου και αλλού - χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρξουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει επανυπολογισμός των εισφορών κλάδου σύνταξης για τα χρόνια της κρίσης, σύμφωνα με τα πραγματικά εισοδήματα των ασφαλισμένων.

Επίσης, ένα μέρος των οφειλών, είναι από τις εισφορές του κλάδου υγείας που συνέχιζε να χρεώνει ο ΟΑΕΕ σε όσους ασφαλισμένους του είχαν οφειλές, για υπηρεσίες όμως που δεν τους παρείχε, αφού σύμφωνα με το καταστατικό του έχαναν την ασφαλιστική ικανότητα. Κι εδώ έχουμε την παγκόσμια ίσως πρωτοτυπία, ευτελισμού κάθε έννοιας δικαίου, να έχει αναγνωρίσει η πολιτεία, με το άρθρο 73, του νόμου 4486/2017 ότι όσοι δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 4.4.2016 ήταν αποκλεισμένοι από δωρεάν παροχές υγείας, αλλά να έχουν χρεωθεί ως οφειλές τα ποσά των εισφορών για τις υπηρεσίες που ήσαν αποκλεισμένοι.Από τα προηγούμενα γίνεται σαφές ότι το μέτρο του παγώματος των οφειλών επιβάλλεται να επανέλθει και μάλιστα επικαιροποιημένο, ώστε η κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις αδικίες που η ίδια έχει αναγνωρίσει, με επανυπολογισμό των εισφορών της περιόδου της κρίσης σύμφωνα με τα πραγματικά εισοδήματα των ασφαλισμένων οφειλετών, λόγω αντισυνταγματικότητας του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού και αφού αφαιρεθούν οι οφειλές εισφορών κλάδου υγείας μέχρι τις 4.4.2016.

Παράλληλα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός, για να  μπορούν όσοι έχουν οφειλές να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και να επανέλθουν στην υγιή οικονομία χωρίς τον φόβο των κατασχέσεων, σε χρήματα που είναι για πληρωμές προμηθευτών, ασφαλιστικές εισφορές κι άλλες πάγιες ανάγκες της επιχείρησής τους.Ο επανυπολογισμός των εισφορών της περιόδου της κρίσης και η αφαίρεση των οφειλών εισφορών υγείας στους ασφαλισμένους οφειλέτες, θα ανοίξει το δρόμο συνταξιοδότησης στην πλειοψηφία όσων πληρούν τα κριτήρια αλλά λόγω υπέρβασης του ορίου των 20.000 οφειλών έχουν βρεθεί σε ομηρία, στερούμενοι στοιχειωδών πόρων επιβίωσης στην τρίτη ηλικία.

Στο θέμα αυτό, μετά την ενοποίηση όλων των ταμείων, απαιτείται να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να ισχύσουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι αποφάσεις και τα πορίσματα  της Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συνήγορου του Πολίτη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχουν αποφανθεί για περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων ότι η στέρηση σύνταξης είναι μέτρο επαχθές και αντισυνταγματικό.

Με δεδομένο ότι από το 2011 και μετά η αναλογική σύνταξη του ασφαλισμένου υπολογίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που έχει καταβάλει στην διάρκεια του εργασιακού του βίου, θα πρέπει να αρθεί το όριο οφειλών και να αποδοθούν οι συντάξεις αναλογικά στους δικαιούχους που αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν τις 50.000 και η πολιτεία τους αντιμετωπίζει τιμωρητικά, σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Ντροπή είναι ο ελάχιστος χαρακτηρισμός για την συλλογιστική όσων στερούν τη σύνταξη σε ανθρώπους που προσέφεραν επί δεκαετίες με τους φόρους και τις εισφορές τους, για να συντηρείται ένα κράτος τέρας που τώρα τους στερεί το δικαίωμα να επιβιώσουν.

Αξίζει πιστεύουμε να σημειωθεί ότι η εμμονή να αναζητούνται οφειλές, βάσει εισφορών υπολογισμένων σε τεκμαρτά εισοδήματα που ποτέ δεν εισέπραξαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ουσιαστικά συνιστά δήμευση περιουσιών με τα επακόλουθα κοινωνικά προβλήματα και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, για τους λόγους και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί διαχρονικά μια κάστα κρατικοδίαιτων Μανδαρίνων, οι οποίοι συστηματικά νομοθετούν το θάνατο της μικρομεσαίας  επιχειρηματικότητας, εκτός κι αν το κάνουν από άγνοια των συνθηκών της πραγματικής οικονομίας, οπότε είναι καιρός να πάνε σπίτι τους να τα εφαρμόσουν κι όχι στην πλάτη όσων καθημερινά μοχθούν για να τρέφεται η ιερή αγελάδα του δημόσιου τομέα.

Τέλος, και με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο για διαγραφή οφειλών σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, απαιτούνται ξεκάθαροι κανόνες για όλους κι όχι μόνο για ορισμένες προνομιούχες ομάδες και η δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών, ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να διαγράφει τον χρόνο που αδυνατεί να αποπληρώσει στον δεύτερο φορέα και να του αποδίδεται αναλογικά σύνταξη για τον πληρωμένο χρόνο, χωρίς κατώτατο όριο ετών ασφάλισης.

Βαγγέλης Αχιλλόπουλος, συντονιστής διαδικτυακής Κίνησης Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων “ΟΑΕΕ Δράση τώρα!“
Αντώνης Καλοθέου, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Άργους
Μαίρη Καμπράνη, πρόεδρος ΔΣ  Συλλόγου Αλληλεγγύης Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ Ν Ημαθίας “ΔΙΕΚΔΙΚΩ”
Γιάννης Κουφού, Πρόεδρος Συλλόγου Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Νοτίου Αιγαίου
Τάσος Κωστόπουλος, ταμίας ΔΣ “ΔΙΕΚΔΙΚΩ”
Γιάννης Μανιάτης, Συντονιστής της Κίνησης Ασφαλισμένων “Συμπράττω” (*)
Όθων Μουρμούρης, Πρόεδρος ΟΕΒΕ Δράμας, εκλεγμένος στην ΓΣΕΒΕΕ
Αλέξανδρος Οικονομίδης, μέλος Ινστιτούτου Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης - ΙΝΕΠΑ
Γρηγόρης Παππάς, αντιπρόεδρος ΔΣ “ΔΙΕΚΔΙΚΩ”
Γιώργος Παπασπυρόπουλος, συντονιστής “ΟΑΕΕ Δράση τώρα!“
Χριστίνα Τζιοβάρα, Πρόεδρος Ενιαίου Συλλόγου Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Ν Θεσπρωτίας
Κωνσταντίνος Σπυρίδων Φουντής, τ. Πρόεδρος Πανελλήνιας Συντονιστικής Συλλόγων Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ
Χρήστος Φραγκοτζής, γραμματέας ΔΣ “ΔΙΕΚΔΙΚΩ”
Νικόλαος Χαβέλης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου
Μαίρη Χρονοπούλου, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αιγίου

Ενημέρωση υπογραφών από tvxs:
Χάρης Ευθυμιάδης, πρόεδρος Συλλόγου Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Κυρίτσης, πρόεδρος Συλλόγου Ασφαλισμένων και Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Ν Αττικής

(*) ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΈΝΟΥ: Γιάννης Μανιάτης

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Δημοσιονομικός χώρος και μικρομεσαία οικονομίαΔυναμική χρειάζεται από Σεπτέμβριο, όχι στατική πολιτική εσόδων και παθητική αναμονή επενδυτών

του Γιώργου Παπασπυρόπουλου
Δημοσιονομικός χώρος προκύπτει με τη συμφωνία του Eurogroup. Χώρος που, όπως λέει η κυβέρνηση, μετά την 21η Αυγούστου, δηλαδή την παύση επιβολής μέτρων έναντι δόσεων, θα χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για αντιμνημονιακά μέτρα εξισορρόπησης απωλειών εισοδήματος. Προκρίνονται λοιπόν φορολογικές ελαφρύνσεις, αύξηση κατώτατου μισθού και μη περικοπή συντάξεων. Ορθά με πρώτη ματιά. Λείπει κάτι; 
Η δυναμική. 

Όσο διαρκεί η υπερφορολόγηση, οι αυξημένες υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές παρά τη θετική αναλογικότητα του νέου νόμου, οι αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων για χρέη άνω των... 500 ευρώ, χωρίς κάποια ποσόστωση (έλεος), η ανυπαρξία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η βασανιστική ένταξη στον εξωδικαστικό για ρύθμιση οφειλών, τα παραπάνω αντίμετρα δεν πρόκειται να δώσουν δυναμική στην οικονομία. Μια μικρομεσαία οικονομία με σπασμένη την ραχοκοκαλιά της.

Το μόνο δυναμικό κομμάτι της οικονομίας μας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν λίγα άτομα. Αν αυτοί -όσοι έμειναν ζωντανοί μετά τη μνημονιακή λαίλαπα- επιβιώσουν, δηλαδή

- επεκταθεί η αναλογικότητα των ασφαλιστικών εισφορών (νόμος Κατρούγκαλου) αναδρομικά στα πενιχρά εισοδήματα των χρόνων της κρίσης και των Μνημονίων (ώστε να έχουν πραγματικές οφειλές, όχι το αίσχος που τους φόρτωσε η μη αναλογική χρέωση του ΟΑΕΕ τα χρόνια έως το τέλος του 2016),

- ρυθμίσουν ελεύθερα τις κάθε είδους οφειλές τους σε 120 δόσεις, χωρίς τη βάσανο των μνημονιακών απαιτήσεων βιωσιμότητας,

- μειωθεί η υπερφορολόγηση και η υπερεισφορολόγηση, καθώς και το ελάχιστο ποσό εισφοράς σε ευρωπαϊκά επίπεδα,

- τους παρασχεθεί ασφαλιστική ενημερότητα με πάγωμα των παλαιών χρεών στον ΟΑΕΕ, όπως είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός το 2016 στην ΔΕΘ για να μπορούν να παίρνουν έργα Δημοσίου,

τότε:

- Η δραστηριότητα της μικρομεσαίας οικονομίας θα αυξηθεί κατακόρυφα.

* Τα έσοδα από ΦΠΑ και φόρους θα πολλαπλασιαστούν από τις αυξημένες συναλλαγές.

- Η ανεργία θα πέσει πραγματικά, αφού θα χρειαστούν νέα χέρια καθώς η δουλειά θα αυξάνεται σιγά σιγά, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων θα αυξηθούν αφού κοντά στους 300.000 μικρομεσαίους που τώρα ετοιμάζονται να κλείσουν θα αναζωογονηθούν και θα ξαναμπούν στο σύστημα.

- Οι συνταξιούχοι δεν θα επιβαρύνονται τόσο από τις ανάγκες των άνεργων παιδιών τους και πολλά άλλα.

Κυρίως όμως αυτή η ενδογενής παραγωγική ανασυγκρότηση θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις και όχι στις ορέξεις των επενδυτών που τόσα χρόνια δεν πάτησαν το πόδι τους στη χώρα, εκτός αν μέσω των μνημονιακών υποχρεώσεων έπαιρναν τζάμπα παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια, τουρισμό, εξορυκτικό πλούτο κ.λπ. κ.λπ.). Και δεν θα χρειαζόμαστε την ευλογία της παγκοσμιοποίησης για να υπάρξουμε στο όριο της επιβίωσης. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να είναι το κύριο στις εξαγγελίες της ΔΕΘ 2018.

Οι μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες (και με αυτό δεν εννοούνται γιατροί και δικηγόροι, που είναι ένα ελάχιστο ποσοστό με δυσανάλογη συνδικαλιστική δύναμη) είναι αυτοί που επιλέγουν κυβερνήσεις. Αυτοί είναι η αδιευκρίνιστη ψήφος. Αυτοί, μαζί με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα παράγουν τον πλούτο που επέτρεψε την αιματηρή συμμόρφωση με τα μνημόνια και την τυπική έξοδο.

Αυτοί πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα ανταμειφθούν με ελαφρύνσεις για να ξαναγυρίσει ο τροχός της οικονομίας. Αν η χώρα συνεχίσει να κλέβει με υπερφορολόγηση τον παραγόμενο πλούτο για να συντηρεί τον δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει μέλλον ούτε παραγωγική ανασυγκρότηση.

Δυναμική χρειάζεται από Σεπτέμβριο, όχι στατική πολιτική εσόδων και παθητική αναμονή επενδυτών. Οι οποίοι -και να έρθουν- θα ανεβάσουν την απασχόληση κατά μερικές εκατοντάδες εργαζομένους. Όσο για φόρους, γνωρίζουν πώς να τους πληρώνουν αλλού (π.χ. Eldorado Gold, πετρελαϊκές εξορύξεων).

Εσωτερική δυναμική μπορεί να υπάρξει μόνο με την ενεργοποίηση του ιστορικά διαμορφωμένου πλεονεκτήματος της μικρομεσαίας οικονομίας με τις θαυμαστές της συνέργειες, που ξεπερνούν την δυναμική τεράστιων πολυεθνικών, και μια παράδοση καινοτομίας που δεν χρειαζόταν τις start up για να εκδηλωθεί -ήταν και είναι καθημερινότητα για όποιον γνωρίζει την ελληνική ιδιωτική οικονομία.

Ανιστόρητες απόψεις που κυκλοφορούν και μέσα στην Αριστερά, ότι οι μικρομεσαίοι πρέπει να συνεταιριστούν για να επιβιώσουν, δείχνουν εκκωφαντική άγνοια της μικρής και μεσαίας ελληνικής ιδιωτικής οικονομίας και των τρόπων της, που έβγαλαν τη χώρα από την υπανάπτυξη. Προέρχονται από στελέχη εποπτικά του Δημοσίου και πανεπιστημιακούς που δεν έχουν ιδέα για την πραγματικότητα -γιατί δεν έχουν ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα και δεν γνωρίζουν την τέχνη της παραγωγής και τη διαχείριση των καθημερινών της κινδύνων, αλλά και του παραγωγικού της οφέλους που μοιράζεται σε όλη τη χώρα και σε αυτούς τους ίδιους.

Είναι καιρός η Αριστερά να αγκαλιάσει την ιδιωτική οικονομία, τη δίκαιη ανάπτυξη και την παραγωγή χωρίς την προκατάληψη που χαρακτηρίζει τον δημόσιο τομέα διαχρονικά απέναντί της.

Λόγω του κράτους της Δεξιάς, οι αριστεροί κίνησαν ιστορικά τη μικρή και μεσαία οικονομία στη χώρα και την έκαναν αυτό που ήταν, όταν ήρθαν τα Μνημόνια για να την απορρυθμίσουν. Κι αυτό επιτρέπει στη σημερινή κυβερνώσα Αριστερά να γίνει η εκπρόσωπος εργαζομένων και παραγωγών και όχι των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε προηγούμενη κυβέρνηση. Αρκεί να το θελήσει.

Η φετινή ΔΕΘ είναι μια τεράστια ευκαιρία -χωρίς τον μνημονιακό εκβιασμό να επικρέμαται πάνω από τις εξαγγελίες- για, επιτέλους, ανάσταση της παραγωγής και μείωση της ανεργίας στα προμνημονιακά επίπεδα.


πηγή ΑΥΓΗ


Σχόλια