Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Εγγυημένο Ελάχιστο Εισόδημα στην Κύπρο από το 2014 - μοναδική χώρα της ΕΕ χωρίς καθόλου ΕΕΕ η Ελλάδα

Όχι!!! Μην μας παίρνετε και το εγγυημένο εισόδημα... Κράτα Στουρνάρα!
Σήμερα, προγράμματα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος εφαρμόζονται σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο, ενώ υλοποιούνται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στις υπόλοιπες τρεις (Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία). Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν ισχύει ούτε καν σε τοπικό επίπεδο.
Από "Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: δημοσιονομικές και διανεμητικές επιδράσεις" των Μάνου Ματσαγγάνη & Χρύσας Λεβέντη 

Εξαγγελία για εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα στην Κύπρο από τον Ιούνιο του 2014

Η νέα κοινωνική πολιτική του κράτους θα στηρίζεται στην αρχή της διασφάλισης του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος, όπως εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Όπως εξήγγειλε ο πρόεδρος, δικαιούχοι θα είναι όσοι συμπολίτες μας έχουν εισοδήματα κάτω από αυτό που μπορεί να τους διασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση, ανεξάρτητα από την ηλικία, την τάξη ή την επαγγελματική τους κατάσταση.
Το ύψος του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κάθε πολίτη και του κάθε νοικοκυριού που αφορούν τη διατροφή, την ένδυση, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα, θα διασφαλίζει το δικαίωμα των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού για στέγαση. Αυτό θα γίνεται είτε με την επιδότηση του ενοικίου εάν οι δικαιούχοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία, είτε με την επιχορήγηση των τόκων των στεγαστικών δανείων στις περιπτώσεις που οι συμπολίτες μας διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποπληρωμή των δόσεων τους.
«Θα καλύπτονται επίσης και απρόβλεπτα έξοδα, που δυστυχώς προκύπτουν σε κάθε νοικοκυριό, όπως για παράδειγμα απαραίτητες κατασκευές και επιδιορθώσεις σε οικίες, δημοτικές φορολογίες, κλπ.», σημείωσε.
Οι συμπολίτες μας και τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα άτομα θα γίνονται λήπτες μεγαλύτερου επιδόματος.

Το Εγγυημένο Ελάχιστο Εισόδημα θα παρέχεται και σε χιλιάδες συμπολίτες μας που παρά τις ανάγκες τους, δεν καλύπτονταν μέχρι σήμερα από το υφιστάμενο σύστημα και δεν λάμβαναν καμιά ουσιαστική βοήθεια από το κράτος. Όπως για παράδειγμα:
1. Οι άνεργοι απόφοιτοι σχολών και πανεπιστημίων
2. Οι εργαζόμενοι με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα
3. Οι αυτοεργοδοτούμενοι που μπήκαν στην ανεργία.

Πολλοί από τους χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς επαρκείς συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα λαμβάνουν επίσης υψηλότερες απολαβές από αυτές που λαμβάνουν σήμερα.
"Η γενική αρχή του σχεδίου είναι να μην υπάρξει συμπολίτης μας που να μην έχει εξασφαλισμένες τις ελάχιστες ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης σε μια Ευρωπαϊκή Χώρα", σημείωσε ο Πρόεδρος.
Το Εγγυημένο Ελάχιστο Εισόδημα θα αντικαταστήσει, και θα χρηματοδοτηθεί, από μεγάλο αριθμό αστόχευτων μέχρι σήμερα επιδομάτων που, συχνά αυθαίρετα, δίδονταν από διαφορετικά Υπουργεία και ...διαφορετικές υπηρεσίες του Κράτους, σύμφωνα με την προεδρική εξαγγελία.
"Τερματίζεται η πολιτική των αστόχευτων και διάσπαρτων βοηθημάτων, παροχών και επιδομάτων. Μια πολιτική που παρά την σημαντική επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών και του φορολογουμένου πολίτη δεν κατάφερε να μειώσει της ανισότητες και πολλές φορές αγνοούσε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Ενιαία Αρχή

Η νέα πολιτική κοινωνικής πρόνοιας θα συγκεντρώνεται πλέον κάτω από την ίδια αρχή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και εφαρμόζεται επιτέλους η αρχή της στόχευσης ούτως ώστε οι κοινωνικές παροχές να καταλήγουν έγκαιρα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Το επίδομα που αφορά τους φοιτητές θα παραμείνει κάτω από το Υπουργείο Παιδείας.

Το ύψος του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος, θα καθορίζεται με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο από τη Στατιστική Υπηρεσία, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να διαδραματίζει καταλυτικό συμβουλευτικό ρόλο.
Παράλληλα, η νέα πολιτική προνοεί τη συνέχιση του ανεργιακού επιδόματος στο ύψος και στη διάρκεια που ισχύει σήμερα, δηλαδή 6 μήνες. Για πρώτη φορά όμως, με την εισαγωγή του νέου συστήματος, οι συμπολίτες μας οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται στην ανεργία θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διαβιούν αξιοπρεπώς, αφού θα γίνονται λήπτες του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος.
"Μόνη αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, να μην αρνούνται να αποδεχθούν προσφορές εργασίας και να συμμετέχουν στις πολιτικές ενεργούς απασχόλησης που θα καθορίζονται από το κράτος".
Οι πολιτικές ενεργούς απασχόλησης, θα χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και θα αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ανέργων στην προσπάθεια τους για ανεύρεση εργασίας. Θα αφορούν προγράμματα εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης, ή επιδοτημένης εργασίας.
Πέραν του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος, Του Ανεργιακού Επιδόματος, και των πολιτικών ενεργούς απασχόλησης, η νέα κοινωνική πολιτική του κράτους θα συμπληρώνεται με ξεχωριστά επιδόματα που αφορούν άλλες ομάδες του πληθυσμού που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκες όπως για παράδειγμα οι παραπληγικοί και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

«Μόνο μέσα από ένα σύγχρονο και ενιαίο μηχανισμό θα εξασφαλίσουμε το κορυφαίο ζητούμενο: Συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και αυτή η ανάγκη γίνεται πιο επιτακτική αν αναλογιστούμε τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Είναι σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, που η Τρόικα έκανε αποδεκτή την εισήγηση μας για μια σύγχρονη αντίληψη στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και ευημερίας. Μια πολιτική που χωρίς απότομες περικοπές δαπανών, θα εξυπηρετεί αυτούς που βιώνουν περισσότερο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και χρειάζονται ένα ασφαλές δίκτυ κοινωνικής προστασίας. Και είναι σε αυτό το ίδιο πλαίσιο που οφείλουμε να συνεχίσουμε την μεγάλη προσπάθεια που αρχίσαμε για νοικοκύρεμα του κράτους και επίτευξης των δημοσιονομικών μας στόχων. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε, ειδικά την ώρα της κρίσης, την αποτελεσματική προστασία στους πραγματικούς δικαιούχους.
«Ένα σημαντικό σημείο του οδικού χάρτη που θα ακολουθήσουμε για την εφαρμογή του νέου συστήματος πρόνοιας είναι και ο διάλογος με την κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτός ο διάλογος θα αρχίσει αμέσως, ώστε με την εφαρμογή του νέου συστήματος, τον Ιούνιο του 2014, να έχουν καλυφθεί τα πλείστα όσα ζητήματα εγερθούν».
Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει ενημέρωση των πολιτών για τις νέες διαδικασίες και τα αντικειμενικά κριτήρια που θα καθορίσουν τους δικαιούχους.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα εμπλεκόμενα υπουργεία και υπηρεσίες, καθώς και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την σκληρή δουλειά που έγινε μέχρι σήμερα και να τους ζητήσω να συνεχίσουν με αφοσίωση τους επόμενους μήνες, ώστε τον Ιούνιο του 2014 η Κύπρος να είναι περήφανη για ένα σύγχρονο και ευαίσθητο κράτος πρόνοιας.

*από το sigmalive

1 σχόλιο:

  1. Οι άνεργοι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γιατί εξαιρούνται;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θέλετε να βάλετε ενεργό link στο σχόλιό σας; BlogU

Σχόλια